Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Cursussen en trainingen meditatie

Veel mensen zoeken in de hectiek van de huidige samenleving naar verdieping en verinnerlijking.

Vacare wil hen ondersteunen door mogelijkheden aan te reiken voor christelijke meditatie en meditatief leven.

Meditatiegroepen

In vele plaatsen in ons land komen meditatiegroepen bijeen, die vanuit een christelijke inspiratie werken. Samen zoeken zij in een kleine groep naar stilte en rust.  Deze meditatie gebeurt op verschillende manieren: beeldmeditatie, lectio divina, zangmeditatie.
>Lees meer en doe mee met meditatiegroepen.

Vacaregroepen

Een Vacaregroep is een groep die regelmatig samenkomt om zich te bezinnen op het eigen meditatieve leven. Dat zijn intensieve gesprekken. Daarom neem je in de regel langere tijd deel aan een Vacaregroep, zodat meditatie ook echt een plaats in je leven kan krijgen. 
>Lees meer en doe mee met Vacaregroepen

Regiogroepen

Er zijn regiogroepen waar begeleiders elkaar kunnen ontmoeten en door intervisie van elkaars ervaringen kunnen leren. Regiogroepen staan onder leiding van een regiocoordinator. Als u zelf het initiatief wilt nemen voor het oprichten van een regiogroep, richt u zich dan tot het bestuur: vacare@protestantsekerk.nl.