Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Geloven in beweging tijdens Inspiratiefestival op Terschelling

Onder het motto 'Geloven in beweging' vindt van 20 t/m 22 oktober het Inspiratiefestival op Terschelling plaats. Het is het moment om - samen met je kerkenraad , vrienden of gemeenteleden - geestelijk uit te waaien en op zoek te gaan naar nieuwe inspiratie.

Geloofsopfrisser

Het Inspiratiefestival Terschelling is dé ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving. Deelnemers uit de volle breedte van kerk en samenleving kunnen zich een weekend lang laten inspireren door een gevarieerd programma in kerken, duinen, bos en strand. Het programma biedt een mix aan activiteiten die een opfrisser zijn voor persoonlijk geloof en kerkelijke praktijk. 

Kerk van de toekomst

Op het Inspiratiefestival kan iedereen wel iets vinden wat boeiend of inspirerend is voor de eigen kerkelijke en religieuze praktijk. Ook in 2023 zijn er (meezing) concerten, spirituele wandelingen, (interactieve) theatervoorstellingen, boekpresentaties, meditaties op de getijden, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, bibliodans en veel muziek en cultuur. 

Samen beleven 

Het festival is bijzonder geschikt om als groep te beleven. Je kunt je inschrijven met je kerkenraad, predikantenteam, commissie, bijbelstudiegroep, vrienden- of vriendinnengroep, familie, jongerenteam, college van kerkrentmeesters of diakenen of werkgemeenschap. Met elkaar doe je nieuwe inspiratie op door bijzondere ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen met anderen. 

Programma Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk levert een bijdrage aan het programma van het Inspiratiefestival. In samenwerking met andere partners, maar ook met een eigen programma. Er is een programma met drie onderdelen rond het jaarthema 2023-2024 Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Ga mee in de wereldwijde kerk, biddend en zingend

Wat betekent eenheid in Christus met medechristenen over kerkmuren en culturele grenzen heen en hoe krijgt dit vorm in jouw dorp of stad? Het evangelie klinkt in immers alle talen en culturen en daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging. Vanuit de ervaringen van de Wereldraad van Kerken in 2022 en vanuit de lokale situatie gaan scriba René de Reuver en ds. Karin van den Broeke in gesprek.

Ga mee in de wereldwijde kerk: intercultureel bijbellezen en gelijkwaardigheid

Samen spreken over een bijbeltekst met mensen van verschillende culturele en kerkelijke achtergronden is altijd weer verrassend en waardevol. In dit jaar van de herdenking van de afschaffing van de slavernij maken we deze ontmoeting extra spannend door in te zoomen op de vraag naar onze gelijkwaardigheid als broeders en zusters in het geloof tegenover een weerbarstige realiteit. 

Ga mee in de samenzang van de wereldwijde kerk

Drie maal drie is negen, ieder zingt (meestal) zijn eigen lied… Maar nu zingen we vooral elkaars lied, maken we onder leiding van Marcel den Dulk kennis met nieuwe samenzangculturen vanuit de wereldkerk en ontdekken hoe die ons kunnen inspireren tot verbondenheid.

Daarnaast is er een programma rond het diagnose-instrument Nieuw Kerkelijk Peil.

Nieuw Kerkelijk Peil; waarderend werken aan toekomstgericht kerk-zijn

Een interactief programma met een lezing over de achtergrond, insteek en opbrengsten van dit onderzoeksinstrument, een interview met een vertegenwoordiger van een gemeente die met Nieuw Kerkelijk Peil gewerkt heeft en een korte presentatie over de dienstverlening bij dit instrument.

Verder draagt de Protestantse Kerk bij aan programma´s rond professionele ontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers en rond jong leiderschap in de kerk.

Aanmelden

Het Inspiratiefestival wordt georganiseerd door de kerken op Terschelling, in samenwerking met de Protestantse Kerk, de Protestantse Theologische Universiteit en de Raad van Kerken Nederland. Meer informatie en aanmelden via inspiratiefestival-terschelling.nl.

Meer informatie en aanmelden voor Inspiratiefestival

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)