Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Adventskalender in teken van Openbaring: ‘Het gaat over God die komt’

De nieuwe adventskalender leidt lezers door het bijbelboek Openbaring. “Bij uitstek een adventsboek”, aldus scriba René de Reuver. “Openbaring gaat over God die komt, die door het oordeel heen Zijn mensen en Zijn wereld redt.” 

Waarom juist dit bijbelboek?

“Dat heeft alles te maken met ons jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Veel mensen maken zich zorgen om de toekomst en vragen zich af of de kerk nog toekomst heeft. Het is goed om samen deze zorg te bespreken en in Bijbels perspectief te zien. De toekomst is niet aan ons, maar aan God alleen, van Hem die is, die was en die komt (Openbaring 1:4). Openbaring geeft ons een inkijkje in Gods toekomst.”

Wat is de link tussen Advent en Openbaring?

Openbaring is een echt adventsboek. Het gaat over God die komt, die door het oordeel heen Zijn mensen en Zijn wereld redt. De wereldgeschiedenis staat in het teken van de belofte 'Alles maak ik nieuw' (Openbaring 21:5). Met de geboorte van Jezus is dit nieuwe van God zichtbaar geworden. De 'eerste komst' van Jezus in Betlehem zet de toon voor Zijn 'tweede komst' aan het einde der tijden.”

Welke gedeelte spreekt u het meeste aan?

“Wat mij altijd ontroert is Openbaring 7: een blik in de hemel met de ontelbare schare uit alle volken, de stammen van Israël voorop, en alle tijden - over diversiteit gesproken! -, en de dieren die een en al aanbidding zijn voor God en voor het Lam (Jezus). Zij komen uit de verdrukking en loven en prijzen God - hemelse liturgie waar ook de dieren in meedoen!” 

Hoe ziet u die toekomst voor u?

“Openbaring helpt me om het op een bepaalde wijze voor me te zien, al is het in beeldtaal. Het jaarthema vat het voor mij krachtig samen: Van U, God, Christus, is de toekomst. 

Een tekst die mij ook verder helpt is 1 Korintiërs 13:12, waar Paulus zegt: Nu, in dit leven, kijken we als het over de dingen van God en dus over de toekomst gaat, in een wazige spiegel. Straks, in Gods grote toekomst, zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht! De verrassing staat ons dus nog te wachten.” 

Wat kunnen we leren voor deze tijd?

“Openbaring is geen puzzelboekje met verborgen route van de toekomst, maar een troostboek in beeldtaal voor aangevochten volgelingen van Jezus. Uiterst kritisch voor iedereen die meent de dingen naar eigen hand te kunnen zetten: de keizer, andere machthebbers, maar ook christenen die meer vol zijn van zichzelf dan van Christus. Het is bemoedigend en troostend voor mensen die weten van 'het beest', maar toch geloven dat de toekomst aan God is. Openbaring is als het ware een profetisch stripboek dat het verlangen naar Gods toekomst aanwakkert. Zie de slotzin: 'Ja, Ik kom spoedig!' Amen. Kom, Heer Jezus! (Openbaring 22:20)

Kalender bestellen

Scriba ds. René de Reuver heeft zelf ook meegeschreven aan de dagelijkse overdenkingen in de adventskalender 'In een ander licht'. 

Lees meer over materialen voor Advent en Kerst 2021: