Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Advies naar aanleiding persconferentie 12 november

De Protestantse Kerk neemt het advies over dat het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken op woensdag 17 november 2021 heeft gegeven.

Advies CIO bekijken

Belangrijkste conclusies:

  • Houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan 
  • Werk met vaste placering en overweeg te werken met reservering 
  • Draag mondkapje tijdens verplaatsing
  • Beperk de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tot maximaal 4 personen
  • Ventilatie is belangrijk. Zie ook onderstaand advies van de werkgroep zingen.

Zingen tijdens eredienst

Het CIO adviseert om het aantal samen te zingen liederen tijdens de kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Ook is het goed om kennis te nemen van het nieuwste advies van de werkgroep zingen. (Toegevoegd: donderdag 18 november 15.00 uur)

Sirkelslag vrijdag 19 november

Gemeenten die meedoen aan Sirkelslag kunnen dit onder de huidige maatregelen gewoon laten doorgaan. Het is aan de gemeente zelf om de afweging te maken of zij zich hier comfortabel bij voelt.

Scriba René de Reuver: “Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven”

In de rubriek 'Protestants Perspectief' gaat scriba René de Reuver in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel.

“Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden, maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding. “ 

Lees hier de volledige tekst