Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Advies naar aanleiding van persconferentie 2 november

Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het moderamen realiseert zich dat de meningen in de samenleving - en daarmee ook in de kerk - sterk verdeeld blijven. Scriba René de Reuver: “Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet uit het oog verliezen. Sluit niemand uit, maar geef elkaar de noodzakelijke ruimte.”

Eredienst en andere kerkelijke bijeenkomsten

De nieuwe maatregelen gelden vanaf zaterdag 6 november. Een aantal aspecten is voor kerken van belang. We nemen immers verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf. In openbare gebouwen, winkels en scholen gaat opnieuw een mondkapjesplicht gelden. Hoewel deze verplichting niet geldt voor kerkgebouwen adviseert het moderamen kerkenraden om - net als in het onderwijs - mensen te vragen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Daarmee vallen we terug op een advies dat reeds eerder is gegeven. 

Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies van de overheid om weer anderhalve meter afstand te houden op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Het moderamen geeft daarom het advies om deze 1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor kerkdiensten. Hierbij dient te worden overwogen dat het coronatoegangsbewijs niet verplicht is voor kerkdiensten. 

Koorrepetities

Vanaf zaterdag 6 november is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht bij koorrepetities. Dat geldt ook voor koren die in kerken oefenen. Het is aan te raden hierover tijdig met elkaar in contact te treden. Voor het zingen tijdens kerkdiensten geldt geen ctb-verplichting. 

Ventilatie

Het moderamen adviseert plaatselijke gemeenten tevens dringend speciale aandacht te besteden aan ventilatie in kerkgebouwen. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen. 

Op 11 oktober jl. publiceerde de Rijksoverheid vijf basistips voor beheerders en gebouweigenaren omtrent het ventileren van gebouwen. Zie www.ventilerenzogedaan.nl voor de basistips en de mogelijkheid om online een gebouwgebonden ventilatiekaart te maken. Met deze ventilatiekaart kunnen gebruikers van een ruimte snel geïnformeerd worden over het aanwezige ventilatiesysteem, de juiste wijze van ventileren en voor hoeveel mensen het ventilatiesysteem geschikt is. Zie ook www.eerstehulpbijventilatie.nl voor meer informatie.

De adviezen in dit bericht gelden vooralsnog tot 12 november 2021.

Zie ook: het advies van het CIO van 4 november.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)