Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

ANBI gegevens nog niet gepubliceerd? Onderneem actie!

Zorg dat u uiterlijk 1 mei 2019 de gegevens van uw gemeente én diaconie over 2017 correct gepubliceerd hebt op uw website. Wanneer dit niet gebeurt, wordt per 1 mei de ANBI-status ingetrokken.

Elke gemeente en diaconie dient een verkorte exploitatierekening te publiceren op het internet (in de meeste gevallen op de website van de gemeente). Dit komt voort vanuit de ANBI-wetgeving en het convenant dat er tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de belastingdienst overeengekomen is. De gegevens over 2017 (vanuit de jaarrekening 2017) hadden uiterlijk 1 juli 2018 op uw website moeten staan.

In veel gevallen is dit gedaan, maar vanuit de classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) is geconstateerd dat nog niet alle gemeenten en diaconieën deze gegevens gepubliceerd (of correct gepubliceerd) hebben. Hier is door de dienstenorganisatie en de afdeling Juridische Zaken reeds overleg over gevoerd met de Belastingdienst en daarbij is de noodzaak om op heel korte termijn dit verzuim te herstellen aan de orde gekomen. Daarover hebt u in december jl. al een brief ontvangen.

Gegevens ANBI nog niet gepubliceerd?

Mocht u inderdaad nog in gebreke zijn, dan is een zeer snelle actie gewenst om te voorkomen dat uw ANBI-beschikking en die van de Protestantse Kerk in Nederland in gevaar komen.

Zorg dat u uiterlijk 1 mei 2019 de gegevens van uw gemeente én diaconie over 2017 correct gepubliceerd hebt op uw website.

Hoe moet dit op uw website staan?

Uw ANBI-gegevens moeten via één muisklik (een uniek URL-adres, ook wel deeplink genoemd) te raadplegen zijn (dus met een directe link naar de specifieke gegevens).

De URL van de ANBI-pagina’s moet een gemeente zelf invullen in het LRP bij het veld 'Website ANBI-pagina's'. De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk zorgt ervoor dat deze URL’s periodiek worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

Klik hier voor meer informatie

 

Foto: Pexels