Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bericht naar aanleiding van persconferentie 14 januari

Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl gelezen. Op basis daarvan komt zij met de volgende overwegingen en aanbevelingen:

  • Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan. 
  • Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld. 

Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. Aangeraden wordt om te werken met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang.

Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk. Daarbij wordt gedacht aan - en gehoopt op - het toelaten van zoveel kerkgangers als er met inachtneming van de 1,5 meter norm mogelijk is in een kerk tot een maximum bezetting van ca 20 % van het aantal zitplaatsen dat beschikbaar is. Het moderamen wil hiermee recht doen en mogelijkheden bieden aan gemeenten met grotere kerkgebouwen. 

Ook raadt het moderamen gemeenten aan om het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te starten. Uiteraard met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Voor kerkenraden, gespreksgroepen etc. geldt dat deze - bijv. in een kerkgebouw - bij elkaar kunnen komen. Ook jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen. (Meer hierover is bijv. te vinden bij andere jeugdwerkkoepels zoals Scouting Nederland). Ook koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel de wettelijke verplichting te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).

Zie ook advies CIO: https://www.cioweb.nl/