Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bericht naar aanleiding van persconferentie 15 februari 2022

Het moderamen is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven en stemt van harte in met het advies dat het CIO op 16 februari heeft gegeven.

Het moderamen is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. 

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: "Ik hoop en bid dat het gemeenteleven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven." 

Het moderamen stemt van harte in met het advies dat het CIO op 16 februari heeft gegeven. Wel geeft het moderamen als aandachtspunt mee dat het goed is om rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid. Door bijvoorbeeld - net als in september 2021 - in de kerk een vak in te richten waar mensen nog steeds anderhalve meter afstand kunnen houden. 

Komende zondag - 20 februari - gelden nog de huidige maatregelen

Zie ook: