Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch dankvoor voor ondersteuning dienstenorganisatie tijdens beroepingsproces

Nu ze een predikant hebben gevonden blijkt maar weer hoe prettig dat kan zijn voor een gemeente. ‘Fijn om steeds terug te kunnen vallen op een vaste contactpersoon.’

Een nieuwe predikant zoeken en vinden als gemeente is een intensief traject. Zo ook in ’s Hertogenbosch. Vóór de beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar kwam, was er door de kerkenraad al veel tijd gestoken in het nadenken over de koers, het schrijven van een nieuw beleidsplan en het opstellen van een profielschets voor de nieuwe predikant. En toen moest de procedure nog beginnen.

Contactpersoon

Robbim Heins, voorzitter van de beroepingscommissie, vertelt hoe de commissie door de dienstenorganisatie ondersteund werd tijdens het proces. ‘We hebben bij het opstellen van ons werkplan dankbaar gebruik gemaakt van de Gids voor het Beroepingswerk. Toch ontstonden er tijdens het traject steeds nieuwe vragen, bijvoorbeeld over de manier waarop predikanten normaal gesproken benaderd worden of over de gang van zaken wat betreft het vragen van referenties. Het was erg fijn om over die onderwerpen te kunnen overleggen met ds. Gerrit van Meijeren, onze vaste contactpersoon bij de dienstenorganisatie.’

Sparren

Ds. Gerrit van Meijeren was, net als de consulent ds. Jan de Vlieger uit Vught, al vanaf het begin betrokken bij het beroepingstraject. Robbim: ‘Voordat de beroepingscommissie van start ging, hebben we samen besproken hoe je bereikt dat mensen naar elkaar luisteren en voor elkaars mening openstaan. Naar aanleiding daarvan is besloten om veel tijd en energie te steken in bezinning en het vormen van een team. Zo werd iedere bijeenkomst geopend met een verhaal of gedicht en zorgden we bij iedere bijeenkomst voor lekkere versnaperingen. Op de cruciale momenten in het proces startten we de bijeenkomst onder leiding van de consulent met een avondviering in de bezinningsruimte in onze kerk. Dit waren bijzondere momenten, even loskomen van de waan van de dag. En op de feestelijke momenten hieven we samen het glas.’

Hij is erg tevreden over de ondersteuning door de dienstenorganisatie. ‘Het beroepingswerk is soms een wat eenzaam proces, vanwege de geheimhoudingsverplichting. Daarom is het belangrijk om te kunnen sparren over de zaken waar je tegenaan loopt. Beroepingswerk is leuk werk, maar ook verantwoordelijk werk.’

Inmiddels heeft de beroepingscommissie haar taak tot een goed einde gebracht: de kerkenraad is unaniem met de voorgedragen predikant akkoord gegaan. ‘We kijken met veel vreugde terug op de afgelopen periode!’

Bekijk onderstaand thema voor meer informatie over beroepingswerk:

De foto bij dit artikel is gemaakt door: Gerard Monté

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)