Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

‘Besteed aandacht aan het thema roeping tijdens Eerste Pinksterdag’ 

Het moderamen van de generale synode ondersteunt het initiatief van ds. Mark de Jager en ds. Gert de Kok om op Eerste Pinksterdag (28 mei) aandacht te geven aan het thema roeping. Dit kan in de gebeden tijdens de eredienst, in gesprekken in de gemeente en in de prediking. 

De kerk is al eeuwen een gemeenschap die gedragen wordt door talloze mensen die zich geroepen voelen om zich in te zetten voor God en voor elkaar. Vrijwilligers en (semi-)professionals geven hun tijd en energie om geloof, hoop en liefde te delen. 

Predikantentekort

De komende jaren wil de Protestantse Kerk op allerlei manieren aandacht geven aan het thema roeping. Eerste Pinksterdag (zondag 28 mei 2023) is het eerste moment. Het moderamen roept lokale gemeenten op deze dag aandacht te besteden aan roeping. Steeds minder mensen gaan theologie studeren en willen kerkelijk werker of predikant worden. In de nabije toekomst wordt een groot predikantentekort verwacht. Ook is het op veel plekken steeds lastiger vrijwilligers te vinden, terwijl de vraag naar hulp op allerlei plekken juist toeneemt.

Voorbeeldgebed en preekschetsen

Voor deze ‘Roepingenzondag’ op 28 mei zijn materialen gemaakt om samen in gesprek te gaan. Ook zijn er een voorbeeldgebed en preekschetsen van predikanten met een bijzondere band met het thema roeping beschikbaar. Met de materialen kan in de gemeente het gesprek gevoerd worden over je persoonlijke roeping in het koninkrijk van God. 

Gebed voor Roepingenzondag

Speciaal voor Roepingenzondag schreef ds. Gert de Kok het onderstaande gebed dat gebruikt kan worden in de pinksterdienst.

Heilige Geest,
U die met Pinksteren gewone mensen
in beweging zette,
kracht gaf
woorden in de mond
U die de verborgen kracht bent van de kerk
U die ons Jezus laat zien

Wij bidden U
roep vandaag opnieuw mensen naar voren
die in beweging willen komen voor Jezus
die hun krachten in willen zetten voor de kerk
die een Woord hebben voor de wereld

Zo bidden wij U in de Naam die U ons hebt laten zien:
de Naam van Jezus Christus.

Amen

Bekijk meer materialen

Lees ook dit thema-artikel over het onderwerp roeping:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)