Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bestel een (gratis) vluchtelingentent

Denk je vluchtelingenkinderen in Griekenland, dan komt al gauw het beeld van een vluchtelingentent in je op. In de kerstcampagne Geef licht van Kerk in Actie staat daarom zo’n tent centraal: als symbool voor kinderen die onderdak zoeken en verlangen naar een beter leven. Gemeenten die een concert of jongerenevent organiseren, kunnen een gratis vluchtelingentent bestellen.

In de tent maken bezoekers met beeld en geluid kennis met de indrukwekkende verhalen van Ibrahim, Ilana, Asif en Dunia, vier vluchtelingenkinderen. De tent kan een plek in of bij de kerk krijgen om zo aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Gemeenten kunnen in de adventsperiode een gratis vluchtelingentent bestellen als zij een concert en/of jongerenevent organiseren. Zo kun je de tent inzetten:

Bij een concert

Een groot aantal christelijke artiesten doet dit jaar mee met de Geef licht-concerten van Zingen in de Kerk. De tent is een mooi en krachtig symbool bij zo'n concert, omdat hij onderstreept waarvoor het concert wordt georganiseerd. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld via de tent naar de concertruimte worden geleid. In overleg met de artiest kunnen gemeenten bepalen hoe de tent precies wordt ingezet.

Bij een jongerenevent

Gemeenten kunnen de tent bestellen voor een sponsor-tentenkamp voor tieners. Door bijvoorbeeld een dag en nacht in hun eigen tenten rond de vluchtelingentent te bivakkeren en zich daarvoor te laten sponsoren, komen tieners (en/of andere gemeenteleden) in actie voor kinderen op de vlucht. Om dit goed te organiseren is er een uitgebreid stappenplan beschikbaar. Natuurlijk is het ook mogelijk om zowel een concert als een tentenkamp te organiseren. 

Gemeenten die een tent hebben besteld, ontvangen een pakket om de tent mee te vullen. Hiermee kun je aandacht vragen voor de schrijnende situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland en kunnen mensen - van binnen en buiten de gemeente - met hen kennismaken en even stil worden. Er is ook de mogelijkheid om een wake te organiseren. Ook hiervoor is er een handleiding beschikbaar.

>> Een tent bestellen kan tot 16 september. Meer info en bestellen: zingenindekerk.nl/kerst2022

Lees ook: