Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Buddy's voor nieuwe ambtsdragers

In Wijk Oost van Hervormd Vriezenveen starten veel ambtsdragers al jong en blijven bovendien lang betrokken. “Je moet het ambt niet ingewikkelder maken dan het is.”

Wat wil je graag en waar ben je goed in? Dat is een belangrijke vraag in de Hervormde Gemeente Vriezenveen, aldus pastoraal ouderling Couzijn Bos. “Tijdens huisbezoeken vragen we jonge mensen: wat verwacht je van de kerk? Maar ook: wat mag de kerk van jou verwachten? En als je iets wilt doen, wat zijn dan je wensen en je vaardigheden?” Zelf werd Bos al jong bevestigd als diaken. “Het ambt van diaken - en ook dat van kerkrentmeester - is heel geschikt om zonder veel ervaring op te pakken. Je ervaart dan vanzelf dat je gewoon jezelf kunt zijn en dat het vervullen van een ambt niet ingewikkeld hoeft te zijn. Vervolgens is de drempel minder hoog om later ook een ambt als dat van pastoraal ouderling op te pakken.”

Veel ambtsdragers in Vriezenveen blijven acht of zelfs twaalf jaar betrokken. Dat past bij het Twentse karakter, zegt Bos, maar het heeft óók te maken met een goede begeleiding. “Elke nieuwe ambtsdrager krijgt een ‘buddy’ om vragen aan te kunnen stellen. We organiseren bij de start van meerdere nieuwe ambtsdragers altijd een cursus, waar ‘veteranen’ over hun ervaringen vertellen. En rond benoemingsrondes - in principe elke twee jaar - stellen we steeds de vraag: past wat je doet nog bij wie je bent?” Neem mogelijke belemmeringen zoveel mogelijk weg, is zijn advies. “Het helpt als er ruimte is om een eigen invulling te geven aan het ambt. Als iemand het lastig vindt om hardop te bidden voorafgaand aan een kerkdienst of ter afsluiting van een vergadering, kan een ander dat prima doen. Zo leren we van elkaar en benutten we de talenten die er zijn.”