Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Carel de Vries benoemd tot lid moderamen

Ouderling-kerkrentmeester Carel de Vries (classis Veluwe) is benoemd tot lid van het moderamen. Hij vervangt ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster.

Carel de Vries is werkzaam als interimmanager en consultant in het onderwijs. De Vries is ouderling-kerkrentmeester in de Oude Kerkgemeente in Ede. Daarnaast is hij secretaris van het College van Kerkrentmeesters van zes wijkgemeenten in Ede.

De Vries studeerde af aan de Technische Universiteit Delft. Hij volgde opleiding Technische Marketing/bedrijfskunde binnen Werktuigbouwkunde.

Overige benoemingen

Tot voorzitter van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden is herbenoemd:
dr. G.J. Mink

Tot lid van het Generale College voor de Kerkorde zijn benoemd:
mw. mr. K. Schroten
mr. G.C.W. van der Feltz

Tot lid van het Generale Raad voor Advies is benoemd:
ds. C. van der Leest

Tot lid van de geschiktheidscommissie is benoemd:
ds. J. Bouwmeester

Tot lid van het Generale College voor de Ambtsontheffing zijn herbenoemd:
mw. prof.mr. T.J. Mellema-Kranenburg
ds. A. Sterrenburg

Ingestemd is met de bevordering tot persoonlijk hoogleraar van de PThU is:
dr. T.A. Boer

Fotograaf: Jan van de Lagemaat

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)