Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

CIO stelt Covid-routekaart voor kerken vast

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken, CIO, heeft in zijn vergadering van vrijdag 19 maart jl. de door een werkgroep voorbereide routekaart kerken besproken en aanvaard als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen.

Dit gebeurde nadat minister Grapperhaus aan het begin van de vergadering de aanwezigen had bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de pandemie. De minister sprak zijn waardering uit voor de inzet van de kerken in deze. Later diezelfde dag heeft de voorzitter van het CIO de routekaart kerken aangeboden aan de minister, die er met belangstelling van heeft kennisgenomen.

Het definitief maken van de routekaart heeft tijd gekost: de golfbewegingen in de covid-besmettingen maakten telkens nieuwe afstemming met de bij CIO aangesloten  kerkgenootschappen en de overheid noodzakelijk.

Zeven aandachtspunten

Het CIO vraagt aandacht voor de onderstaande zeven aandachtspunten:

 1. De routekaart kerken sluit aan bij de systematiek van de routekaart die de overheid heeft
  gepubliceerd - zoek op “routekaart coronamaatregelen versie 8 maart 2021 ” - en is
  onderverdeeld in fases van ernst van deze pandemie. Deze fases zijn: waakzaam, zorgelijk,
  ernstig, zeer ernstig (met verzwaring= lockdown).
 2. Welke fase van toepassing is te vinden het coronadashboard van de overheid. Zie hiervoor
  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/maatregelen. Op dit moment geldt de fase “zeer ernstig met verzwaring (= lockdown)” voor heel Nederland.
 3. De publicatie van deze routekaart brengt dus geen verandering in de actuele situatie en in de maatregelen die van toepassing zijn en/of worden geadviseerd, maar wijst daarin de weg.
 4. De routekaart is ook bedoeld om perspectief te bieden voor het moment dat meer mogelijk
  zal kunnen zijn: als tot afschaling van de maatregelen kan worden besloten.
 5. De routekaart kerken omvat in totaal drie pagina’s: de toelichting op de laatste pagina maakt
  integraal deel uit van de routekaart. Met nadruk is het advies om te beginnen met het lezen
  van deze toelichting en daarna de in kolommen ingedeelde pagina’s 1 en 2.
 6. De in de routekaart vervatte maatregelen dienen altijd te worden overwogen in het geheel
  van basisregels (afstand, handen wassen e.d.) en in relatie tot de concrete activiteit en/of
  locatie (zoals het kerkgebouw) waar deze activiteit plaatsvindt.
 7. Het verdient aanbeveling om de erediensten in alle risiconiveaus digitaal c.q. online beschikbaar te stellen. Zo is de kerkdienst ook voor kwetsbare groepen toegankelijk.

CIO is blij dat de routekaart kerken er nu is: een handreiking aan de bij CIO aangesloten
kerkgenootschappen, hoe om te gaan bij verschillende fasen van de COVID-pandemie met erediensten, daaraan gerelateerde en overige activiteiten die tot het kerkelijk leven behoren. Het eind van de pandemie is nog niet in zicht. De routekaart is een instrument dat voorlopig nog nodig en actueel zal blijven.

De routekaart is een ernstig en  weloverwogen advies aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen: welke maatregelen (ten minste) geadviseerd worden. Het is aan de aangesloten kerkgenootschappen om de tot hun kerkgenootschap behorende lokale kerkgemeenschappen te informeren en te adviseren.

Bekijk de routekaart

Bron: CIO

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)