Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

De Oude Kerk zet de luiken open voor alle inwoners van Zoetermeer 

Heeft uw gemeente geld nodig voor een vernieuwend plan? Hiervoor kunt u subsidie aanvragen uit de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. De protestantse gemeente Zoetermeer vroeg met succes subsidie aan voor een aanbouw aan de Oude Kerk. Het nieuwe bijgebouw is straks multifunctioneel inzetbaar voor alle inwoners van Zoetermeer. Een langgekoesterde wens gaat in vervulling!   

De Oude Kerk is een prachtig monumentaal gebouw in hartje Zoetermeer, waar de protestantse wijkgemeente haar wekelijkse erediensten houdt. Door dalende ledenaantallen en afnemend kerkbezoek dalen de inkomsten van de gemeente. Hierdoor kunnen de onderhoudskosten voor de kerk nauwelijks worden opgebracht. Het kerkgebouw leent zich goed voor culturele manifestaties, concerten en tentoonstellingen, maar de benodigde faciliteiten hiervoor, zoals een foyer, keuken en bezoekerstoiletten, ontbreken. 

"De opbrengst van zulke evenementen in onze kerk kunnen we goed gebruiken voor het dekken van de hoge onderhoudskosten," vertelt Rik Buddenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Zoetermeer. Daarom is een plan ontwikkeld voor een aanbouw aan de kerk, waarin de benodigde faciliteiten kunnen worden ondergebracht. "Door zo´n aanbouw willen we de functie van het kerkgebouw fors verbreden," vervolgt Buddenberg, "en kunnen we de kerk als cultureel erfgoed breder aantrekkelijk maken voor álle inwoners van Zoetermeer. We zetten als het ware ´de luiken open´ van onze kerk voor het behoud van het gebouw en de toekomst van de wijkgemeente."

Subsidie voor de bouw

Er werd eerst begonnen met het aanvragen van de benodigde vergunningen. "De commissie Welstand van de gemeente Zoetermeer heeft een oordeel moeten vellen of het bijgebouw past bij een rijksmonument," vertelt Buddenberg, "dit is gelukkig direct goedgekeurd."

Voor de financiering van de aanbouw aan de kerk klopte de protestantse gemeente Zoetermeer bij diverse fondsen aan, waaronder de commissie Steunverlening om financiering vanuit de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk te krijgen. Die subsidie kwam er gelukkig ruimschoots. Buddenberg: ¨We kregen 20.000 euro zondermeer en ook nog de toezegging van nogmaals 20.000 euro als we zelf ook dat bedrag via acties binnen zouden brengen.¨ Een hele sterke formule van de Solidariteitskas vindt Buddenberg: ¨Het gevolg was dat we als gemeente ook allerlei acties organiseerden. Het is een stimulans om de kerkelijke gemeenten zelf ook aan het werk te zetten.¨

Hele gemeente in actie 

Allerlei gemeenteleden kwamen met initiatieven om acties te organiseren om de 20.000 euro bij elkaar te krijgen. Dit is ruimschoots gelukt. Buddenberg: "Door alle acties die gehouden zijn werd het gaandeweg een project van de hele kerkelijke gemeente." Er konden bijvoorbeeld heipalen worden gekocht door leden van de kerk voor 1000 euro per paal, de predikant én de organist hebben beiden concerten gegeven voor het goede doel en ook kon voor 10 euro de toren van de kerk worden beklommen. Ook de jongeren van de gemeente deden mee. "Nu buigen zij zich over de kleuren in de aanbouw. Op de zolder van het bijgebouw krijgen zij straks een eigen honk."

Begin maart 2019 kon de bouw worden gestart. "De bouw wordt helemaal uitbesteed," vertelt Buddenberg, "maar de inrichting gaan we gedeeltelijk zelf doen." Op de begane grond van de aanbouw komt o.a. een foyer en een rechtstreekse doorgang naar de kerk, op de verdieping kan straks de kerkenraad vergaderen en er komt een jongerenruimte. Als alles volgens plan verloopt, zal de aanbouw begin 2020 in gebruik kunnen worden genomen. Buddenberg: "Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling."

Vraag ook subsidie aan 

Heeft uw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? In beide gevallen kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas. Er is geld beschikbaar voor o.a. deskundige hulp bij gemeentevernieuwing en stimulerende kerkelijke projecten. Meer informatie is te vinden op protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)