Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Dienstenorganisatie in gesprek met pensioenfonds over fossielvrij beleggen

Op 17 november jl. vond het jaarlijks bestuurlijk overleg plaats tussen de Protestantse Kerk in Nederland en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Er werd gesproken over de ontwikkelingen bij beide organisaties en over de veranderingen in de pensioensector.

Toekomstgericht

Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie, heeft het pensioenfonds PFZW meegenomen in de toekomstgerichte koers die de Protestantse Kerk heeft ingezet. Hij schetste het beeld van de twee altaren waarop het beleidsplan van de dienstenorganisatie voor de komende jaren is gebaseerd. Het altaar in de kerk: de geloofsgemeenschap rond brood en wijn. En het altaar in de samenleving: de kerk die - geïnspireerd door het evangelie - betekenisvol aanwezig is in de samenleving.

Verantwoordelijkheid

Het ging daarnaast ook over de huidige ambtsdiscussie en de mogelijke gevolgen voor de rechtspositie van werkers in de kerk. De Groot: “Het is onze verantwoordelijkheid om ieder op onze eigen manier betekenisvol aanwezig te zijn in de samenleving. Daarom vind ik het belangrijk om niet alleen een functioneel maar ook juist een inhoudelijk gesprek met het pensioenfonds te voeren.” 

Fossielvrij beleggen?

Ook werd stilgestaan bij het beleggingsbeleid van het pensioenfonds PFZW. Anders dan het ABP kiest PFZW er voorlopig voor om (een beperkt deel) in de winning van fossiele brandstoffen te blijven beleggen, met uitsluiting van kolen en teerzand. Het pensioenfonds geeft aan zijn invloed als grote belegger aan te wenden om de sector aan te sporen tot een versnelde duurzame transitie. 

Jurjen de Groot snapt die overwegingen, maar daagde het pensioenfonds uit om te verkennen of volledig fossielvrij beleggen haalbaar is. De Groot: “Ook de dienstenorganisatie is bezig met het doorontwikkelen van een verantwoord beleggingsbeleid. Een belangrijke focus daarbij is het thema mensenrechten. Ik heb PFZW aangeboden hierin samen op te trekken en kennis te delen.”

Consequenties verbinden

In het gesprek is erop aangedrongen om concreet te maken welke duurzame resultaten PFZW verwacht van de sectoren waarin het belegt, en ook consequenties te verbinden aan het niet behalen daarvan. De Groot: “We hebben aangegeven dat het goed zou zijn als PFZW transparant is op dit terrein, door openbaar te maken welke doelen het op het gebied van duurzaamheid heeft gesteld en proactief te monitoren of dit echt wordt waargemaakt door de sectoren waarin het pensioenfonds belegt.“