Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Dienstenorganisatie start met ‘uitzenddominee’

Medio 2019 wordt het mogelijk: u kunt de dienstenorganisatie bellen voor een tijdelijke predikant. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente vacant is, bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof.

Het werkt min of meer op dezelfde wijze als een uitzendbureau: voor de gemeente is een geschikte en ervaren kracht direct beschikbaar. Voor de predikant betekent het detachering naar een passende gemeente en op den duur een vaste aanstelling als ambulant predikant. Ook voor predikanten die flexibel beschikbaar zijn is er de mogelijkheid om als ambulant predikant ingezet te worden.

Gezocht: Ambulant predikant

De synode besloot hiertoe afgelopen november in het kader van bevordering van mobiliteit van predikanten en tegelijkertijd het ontzorgen van gemeenten bij het vinden en aanstellen van een predikant voor vervangingswerkzaamheden. De mobiliteitspool werkte het plan uit en zal allereerst de volgende vraag neerleggen bij predikanten: is het ambulant predikantschap iets voor u? Voor predikanten die parttime werkzaam zijn in een gemeente, in andere sectoren of in zorgtaken kan het ambulant predikantschap interessant  zijn. Van deze predikanten wordt verwacht dat ze flexibel zijn, zich snel thuis kunnen voelen in een gemeente maar ook weer afscheid kunnen nemen. Dit vraagt een ambtsopvatting die niet exclusief die gemeente betreft maar de kerk als geheel.

De ambulant predikant komt parttime in dienst van de dienstenorganisatie en wordt beroepen door de generale synode. De ambulant predikant moet niet verward worden met de interim-predikant die ook op tijdelijke basis gedetacheerd wordt vanuit de mobiliteitspool naar een gemeente. De interim-predikant is er echter niet voor het reguliere vervangingswerk maar voor de gemeente waar ‘huiswerk’ te doen is: bezinning op de toekomst, een veranderingsproces of het omgaan met een crisissituatie.

Voor gemeenten

Heeft uw gemeente interesse in een ambulant predikant? De mobiliteitspool informeert u graag over de werkwijze. Met ingang van september 2019 zullen de eerste ambulant predikanten beschikbaar zijn.

Voor predikanten

Is het ambulant predikantschap iets voor u? De mobiliteitspool komt graag in contact met predikanten die deze mogelijkheid willen verkennen. Als u interesse hebt in het ambulant predikantschap kunt u contact opnemen met de mobiliteitspool.

Meer informatie en contact

Gemeenten en predikanten kunnen contact opnemen met de mobiliteitspool via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl of bellen naar 030 - 880 15 05.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)