Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Door #Durfte wordt de kerk voor jongeren weer relevant

Stop met het denken in leeftijd. Zet tieners, jongeren en volwassenen bijeen rondom hun passie, voer het geloofsgesprek, en daag ze uit om in actie te doen te komen. In gesprek met Thijs Warnaar, ontwikkelaar en bedenker van #Durfte.

Jongeren tot bloei laten komen zoals beschreven in Jesaja 44:3-5, dat verlangen drijft Thijs Warnaar, fulltime jeugdwerker in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle. Met zo’n duizend jongeren in de leeftijd van 12 tot 30 jaar staat hij samen met 140 vrijwilligers voor een mooie en uitdagende taak: jongeren doen groeien in geloof. 

Van leeftijd naar talent

Toen Thijs startte als jongerenwerker waren de catechesegroepen enorm, en besloot de gemeente over te gaan op mentorcatechese. Als jongeren bijeenkwamen, gaven ze echter aan dat ze daar weinig meer hoorden dan ze op school leerden. “Toen zijn we gaan brainstormen. Net als op school was het hele jeugdwerk ingedeeld op leeftijd. Het idee kwam om aan te sluiten bij de talenten van jongeren. We hebben het leeftijd-denken losgelaten en helpen jongeren om te groeien in leiderschapsontwikkeling.” De #Durfte-groepen waren geboren.

Opzet

Iedere #Durfte-groep heeft minimaal twee leiders en komt bijeen vanuit een gezamenlijke passie. Essentieel is dat leiders bereid zijn hun geloof door te geven. De groep kan bestaan uit vier maar ook uit vijftien mensen. Er is een #DurfteMusiceren groep, #DurfteOrganiseren-groep, #DurfteKoken-groep, #DurfteReizen-groep, enz. Jongeren vanaf 14 jaar kiezen zelf bij welke talentgroep ze aansluiten, en het is aan hen om elk seizoen iets moois neer te zetten voor het koninkrijk. Ze zijn vrij om te bepalen hoe ze dit invullen. Thijs: “We hebben ontdekt dat ze leren van elkaar en dat je leiderschap veel makkelijker ontwikkelt binnen je talent.”

De instroom van nieuwe 14-jarigen betekent frisse blikken en kritische vragen, en het maakt dat andere jongeren hun al opgedane expertise delen. Zo ontstaan er krachtige leerervaringen. Iedere groep komt tweewekelijks bijeen en neemt 30 minuten voor het geloofsgesprek. De kookgroep spreekt bijvoorbeeld over (on)rein voedsel, tijdens het snijden van de groente en de maaltijd. De muziekgroep onderzoekt de psalmen. Met een gedeelde passie verstaat men elkaar, juist ook in het geloofsgesprek. Het is aan Thijs om leiders toe te rusten hoe dit geloofsgesprek te voeren.

De praktijk laat zien dat jongeren doorgroeien en het leiderschap oppakken tot ongeveer hun 18e jaar. Thijs ziet een toename in jongeren die deelnemen in het jongerenwerk. Het niet verplicht optrekken met leeftijdgenoten zorgt voor heel andere dynamieken. Er is sowieso een klik, want je deelt een passie. Vanaf hun 18e jaar gaan jongeren meedraaien in een van de vervolggroepen of stromen door in een van de volwassen-activiteiten. Dat is ook wat de gemeente voor ogen heeft, #Durfte is jongerenwerk.

Talent inzetten voor het koninkrijk

Iedere #Durfte-groep heeft de uitdaging om zijn talent in te zetten voor het koninkrijk van God. Zo is de #DurfteSporten-groep in actie gekomen met Youth for Christ in de wijk. Een andere keer nodigden ze een bekende sporter uit om het gesprek aan te gaan over sporten en zondag. Daar kwamen ook gemeenteleden naartoe.
Tijdens de kerstnachtdienst komen alle #Durfte-groepen tezamen. Ze organiseren met elkaar twee kerstnachtdiensten. Er is ruimte om dat zichtbaar, maar ook meer achter de schermen te doen.

De impact van #Durfte is dat de kerk voor jongeren weer betrokken en relevant wordt. En dat jongeren zichtbaar zijn in en belangrijk voor de hele gemeente. Het uitvalpercentage is heel erg laag. De droom van Thijs om jongeren te zien groeien is zichtbaar. “Hun zelfbewustzijn is enorm en je ziet ze de kerk verdedigen in plaats van afkraken. Hun beeld van de kerk verandert. Groeien in geloof is een proces en hoe dat gaat verschilt per jongere. Maar die ruimte is er ook.”

Thijs begeleidt de Protestantse Kerk in Nederland om #Durfte beschikbaar te stellen voor alle kerken.

Tips:

  • De visie van #Durfte is geen kunstje. Geef jongeren echt ruimte in je gemeente, anders presenteer je een leugen naar de jongeren.
  • Zet #Durfte in als vervanging van bijvoorbeeld de catechese en niet als iets extra’s. Meerdere activiteiten is niet reëel met de huidige volle agenda’s van jongeren.
  • Je hebt leiders nodig die bereid zijn om jongeren veel verantwoordelijkheid en ruimte te geven.

Meet weten over #Dufte?

Lees meer over #Durfte.


Tekst: Marian Timmermans