Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Omar Harami, directeur van Sabeel: Hoe kan de Bijbel goed nieuws zijn voor Palestijnse christenen?

“Wanneer je naar de kerk gaat en je eigen lijden wordt daar gerechtvaardigd, dan duurt het niet lang voordat je de Bijbel als je vijand gaat zien. Dit overkwam veel Palestijnse christenen na 1948. Mijn opa haakte volledig af van de kerk, mijn oma bleef wel.”

Aan het woord is Omar Harami (39 jaar), directeur van Sabeel Pijl naar beneden , oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie.

“Zelf groeide ik op tijdens de eerste intifada (1987-1993). Voor schooltijd gooide ik stenen naar Israëlische soldaten of kalkte ik muren onder met provocerende teksten. Op mijn 10e had ik al drie begrafenissen van leeftijdsgenootjes bijgewoond.

Als kind hield ik van de Bijbel. Dit kwam door mijn oma. Ik had veel met Jezus die tafels in de tempel omver wierp. Maar diezelfde Bijbel rechtvaardigde ook waarom Israël het beloofde land voor de Joden was. God was dus onze onderdrukker.

Tijdens die eerste intifada kwam een groep Palestijnse voorgangers bij elkaar. Belangrijkste vraag was: hoe krijgen we de Bijbel terug? Met andere woorden: hoe kan de Bijbel ook goed nieuws zijn voor Palestijnse christenen? Sabeel werd opgericht om een theologisch antwoord te bieden vanuit Palestijns perspectief.

De kern van ons werk zijn de dertig bijbelstudiegroepen. In veel kerken is dit de eerste keer dat bijbelstudies worden geleid door gewone gemeenteleden. Deelnemers hebben meer kennis van de Bijbel, staan sterker in hun geloof en zijn actiever in de kerk. Er zit zoveel energie bij deze mensen. Ze zijn de negativiteit zat en willen verandering.

Bijbelverhalen inspireren hen daarbij. Neem het verhaal over het dochtertje van Jaïrus. Haar vader gaat naar Jezus toe, maar vervolgens vertellen dorpsgenoten dat zijn dochtertje is overleden. Jezus zegt echter dat ze slaapt. De mensen lachen hem uit (zie Lucas 8:40-56). Onze structuren dienen niet de simpele en dwaze initiatieven. Kijk maar naar Greta Thunberg en haar strijd voor het klimaat. Toch is dat waartoe we worden opgeroepen als christenen. 

Zo identificeerde we in onze bijbelstudiegroepen dertien problemen in onze samenleving. Vervolgens stelden we de vraag: hoe gaan we dat oplossen? Een groot probleem is de groei van religieus extremisme. God opende onverwachts deuren voor ons. Nu zijn er 100 aanpassingen doorgevoerd in het Palestijnse onderwijsprogramma waarbij o.a. antisemitische, anti-christelijke en anti-seculiere verwijzingen zijn weggehaald.

Het bemoedigt ons dat christenen in Nederland op ons betrokken zijn. We zijn misschien een kleine, kwetsbare en hopelijk ook dwaze gemeenschap, maar we hebben een levende God die door zijn Geest wonderen verricht!”

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)