Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ervaringen met seksisme in de kerk? Deel ze (anoniem)

Het komende half jaar kunnen mensen hun ervaringen met seksisme in de kerk (anoniem) delen met een groep van vier predikanten. Het delen van deze ervaringen helpt het moderamen om de problematiek van seksisme in de kerk beter te doorgronden en waar mogelijk en nodig vervolgstappen te zetten. 

Negen op de tien vrouwelijke voorgangers ervaart seksisme bij haar werk in de kerk. Dat bleek eerder dit jaar - juni 2021 - uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. Het moderamen van de generale synode gaf aan geraakt te zijn door de berichten over seksisme in de kerk en riep daarbij op om ervaringen hiervan te delen. 

Vrouwen en mannen die werken in de kerk en leden uit de kerk worden hierbij uitgenodigd om hun ervaringen delen. Dat kan het komende half jaar op twee manieren. 
Allereerst is er de mogelijkheid om telefonisch in gesprek te gaan met één van de predikanten die zich hiertoe op verzoek van het moderamen bereid hebben verklaard. 
U kunt in het formulier hieronder aangeven met wie u wilt spreken. Het streven is om binnen twee dagen na ontvangst van het verzoek contact op te nemen.

De predikanten stellen zich hieronder voor. 

Sophie Bloemert 
Bijna een kwart eeuw werkte ik als gemeentepredikant; vervolgens werd ik regionaal adviseur classicale vergaderingen in Zuid-Nederland. Tegenwoordig ben ik predikant in algemene dienst op het gebied van 'veilige kerk'. Tevens ben ik coördinator van het Meldpunt SMPR. Sinds mijn theologiestudie heeft de positie van vrouwen die (betaald of vrijwillig) werken in de kerk mijn aandacht. Dus wil ik graag inzetten op de eigen kracht en leiderschapskwaliteiten van vrouwen - en dat met creativiteit en humor.  
 
Marja de Jager
Ik woon en werk in Delfzijl, waar ik gemeentepredikant ben. Opgegroeid in een traditioneel gereformeerd gezin, heb ik mij al jong afgevraagd waarom jongens anders behandeld werden dan meisjes. Daaruit vloeit mijn motto voort: ‘Mannen kunnen net zo goed zorgen als vrouwen en vrouwen werken als mannen’. Maar nog steeds zie ik dat vrouwelijke kwaliteiten, ook in de kerk, minder vanzelfsprekend benut worden dan mannelijke. Dat geldt op het grondvlak maar meer nog op het bestuurlijke niveau van classis en synode. Daarom zet ik mij van harte in voor een gelijkwaardige positie van vrouwen in de kerk.

Rebecca Onderstal
Ik ben meer dan 20 jaar predikant, nu bijna vijf jaar in de protestantse gemeente Houten. Sinds 2020 ben ik daarnaast betrokken bij de Oecumenische Vrouwensynode, waar vrouwen uit verschillende kerken elkaar ontmoeten en ruimte vinden om na te denken over en op te komen voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. In mijn eigen werk kom ik onbedoeld seksisme tegen dat maakt dat vrouwen extra hard hun best moeten doen om een gelijkwaardige plek in te nemen. Ik vind het belangrijk dat er meer ruimte komt om alle vormen van seksisme bespreekbaar te maken. Goed luisteren is daarbij het eerste wat moet gebeuren. 

Roelof de Wit
Ik ben gemeentepredikant in Ermelo en wil graag mijn bijdrage geven aan een zuivere, oprechte manier van omgang met vrouwen in de kerk, net zoals met mannen. Om goed te kunnen functioneren is veiligheid voor iedereen cruciaal. Het kan niet zo zijn dat dit in de kerk niet het geval is. Daarom is het goed dat er deze inventarisatie is; daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Ik ben naast gemeentepredikant ook redactielid van het Ouderlingenblad en heb onlangs een bijdrage geleverd aan het themanummer over ´een veilig thuis?! Over grenzen in de kerk´.  

De tweede manier is om schriftelijk - via onderstaand formulier - uw ervaring te delen. 

Het is de bedoeling om de reacties in juni 2022 te ordenen en vervolgens (geanonimiseerd) aan het moderamen aan te bieden. Het delen van deze ervaringen helpt het moderamen om de problematiek beter te doorgronden en waar mogelijk en nodig vervolgstappen te zetten. 

In gesprek met een predikant over uw ervaringen? Vul hier uw gegevens in: