Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Gebed voor de boeren

Het stikstofdebat zorgt voor grote zorgen en onzekerheid bij de boeren in Nederland. Ds. Marco Batenburg schreef een gebed voor hen.

God van de schepping, 

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde. 
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt. 
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer. 

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren. 
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven. 

U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf. 
Wij bidden: Heer, ontferm U.

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling. Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U. 

U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U. 

Help ons te luisteren naar U en naar elkaar. 
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt. 
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.

Amen

Ds. Marco Batenburg, voorzitter van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Op de website van Micha Nederland staan tips en materialen voor gemeenten om rond dit thema in gesprek te gaan.

Zie ook:
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)