Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Gemeenten organiseerden bijeenkomst over vaccineren

Nu het COVID-19-vaccineren in volle gang is, komt op mensen de vraag af: welke keuze maak ik? Ga ik wel of ga ik niet? Voor diverse protestantse gemeenten was dit een reden om het thema op de agenda te zetten. In Rotterdam en Wapenveld organiseerden ze een gemeenteavond over het coronavaccin.

“Het begon met een ongeruste vraag van een gemeentelid over het vaccin”, zegt Fulco Timmers, predikant van Open Hof in Rotterdam-Ommoord en de Ontmoetingskerk in Rotterdam-Zevenkamp. “Vervolgens raakte ik in gesprek met epidemioloog Wilma Stolk - óók gemeentelid - en kwamen we op het idee om een gemeenteavond over dit onderwerp te organiseren. Zij zou dan de medische en ik de Bijbels-theologische kant belichten. Vaccineren is een ‘hot topic’, er klinken allerlei tegenstrijdige geluiden in de samenleving. Dat kan voor verwarring en onzekerheid zorgen. Ik vind dat je dat als kerk dan moet oppakken.”

In Wapenveld ging het ongeveer op dezelfde manier. “Het coronavaccin is iets waar iedereen mee te maken heeft”, zegt Mark Meuleman, ouderling in de hervormde gemeente. “We merkten dat er veel vragen leefden, zowel op medisch als Bijbels vlak: is het vaccin wel veilig, wat gebeurt er als ik me niet laat vaccineren, wat zegt de Bijbel over dit thema? Wij vonden dat de kerk hier een taak heeft.”

Voorzienigheid

Beide gemeenten organiseerden een digitale gemeentebijeenkomst. “De avond bestond uit drie delen: twee lezingen en een gesprek”, vertelt Timmers. “Eerst legde Wilma Stolk de achtergrond van het coronavaccin uit. Aan de orde kwam bijvoorbeeld: wat is het precies, wat doet het in het lichaam, hoe is het getest en hoe helpt het om de pandemie te bestrijden? Ook heeft zij het coronabeleid van de overheid toegelicht. Vervolgens was het mijn beurt. Ik heb onder andere uitgelegd dat vaccineren niet ingaat tegen Gods voorzienigheid en dat het Oude Testament vol staat met voorbeelden van preventieve maatregelen tegen ziekten. God vraagt ons bovendien om onze kennis in te zetten voor een rechtvaardiger wereld. Na de twee lezingen zijn we in digitale groepen uit elkaar gegaan om na te praten. In elke groep zat ook een deskundige met ervaring uit de praktijk, zoals een huisarts of een specialist uit het ziekenhuis. Zo was er bij elke groep iemand aan wie je vragen kon stellen.”

De avond in Wapenveld zag er net iets anders uit. “Onze predikant opende de avond met een overdenking van Psalm 93. Deze Psalm gaat over de macht van God: wij moeten ons vertrouwen op Hem stellen. Het vaccin is een geschenk, maar heeft niet het laatste woord.  Het tweede deel van de bijeenkomst werd verzorgd door Alie Hoek-van Kooten, arts. We hadden gemeenteleden de gelegenheid gegeven om van tevoren vragen in te dienen, en die nam zij mee in haar verhaal. Ook na haar bijdrage konden mensen haar of de predikant vragen stellen. Een mooie invalshoek tijdens de gespreksronde vond ik: waarom laten we ons vaccineren? Doen we dat alleen om zelf zekerheid te hebben of doen we het uit naastenliefde, om anderen te beschermen? De avond duurde anderhalf uur, maar er waren zoveel vragen, we hadden denk ik wel twee uur langer door kunnen gaan.”

Alle standpunten

Meuleman kijkt met voldoening terug op de bijeenkomst: “Sowieso mooi om te merken dat je een digitale bijeenkomst ook voor complexe onderwerpen kunt inzetten. We hebben ontzettend veel positieve reacties gekregen. Ik denk dat we meer helderheid over het coronavaccin hebben kunnen geven en dat mensen nu zelfverzekerder een keuze kunnen maken. Het doel van de avond was niet om mensen in een bepaalde richting te duwen, maar om hen vanuit zowel medisch als Bijbels perspectief handvatten te bieden. Tijdens de avond was er ruimte voor alle standpunten. Sterker, we hebben benadrukt dat je verschillend in het thema kunt staan, maar toch samen God mag danken.”

Ook in Rotterdam was de avond een succes. “Het viel me op dat er een goede leeftijdsspreiding was: er waren mensen van zowel 30 als 80 jaar. Een veelgehoorde reactie was: dit zouden veel meer mensen moeten horen!”, zegt Timmers. 

Zowel Rotterdam als Wapenveld hebben een maatschappelijk thema opgepakt en zijn als kerk aan de slag gegaan om hun gemeenteleden hierin handvatten te bieden. Van meer protestantse gemeenten is bekend dat zij een bijeenkomst rond het thema vaccineren hebben georganiseerd. Voor gemeenten die overwegen om dit ook te doen, hebben zowel Timmers als Meuleman twee praktische tips: betrek er een deskundige bij en geef mensen de gelegenheid om tot een eigen afweging te komen. Timmers voegt er een derde aan toe: “Kijk welke talenten er in de gemeente zijn. Zo’n avond is een mooie gelegenheid om die in te zetten.”

Foto: Unsplash