Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Help nu mee vluchtelingen met een verblijfsvergunning op te vangen

Hulporganisaties stellen dat Nederland door een humanitaire ondergrens is gezakt: in de media zien we berichten dat asielzoekers in Ter Apel op stoelen moeten slapen. Het aanmeldcentrum van het COA is overbelast. Ook de doorstroom van asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben gekregen hapert doordat het Rijk en gemeenten in een patstelling verkeren. In asielzoekerscentra verblijven daardoor 13.000 mensen die eigenlijk naar een woning in een gemeente zouden moeten verhuizen maar geen woonruimte toegewezen krijgen. Hun plekken zijn zo niet beschikbaar voor nieuwe asielzoekers.

Doe mee met het onderzoek naar de bijdrage van kerkelijke gemeenten

Waarvoor staat de Protestantse Kerk? 

  • De Protestantse Kerk in Nederland pleit voor een gastvrije opvang van álle vluchtelingen. In 2015 hebben plaatselijke kerken zich enorm ingezet toen er veel vluchtelingen naar Nederland kwamen. Ook voor Oekraïense vluchtelingen staan veel plaatselijke kerken klaar om hulp te bieden. We roepen lokale kerkelijke gemeenten op om in gesprek te gaan met de burgerlijke gemeente, om te pleiten voor ruimhartige opvang in de gemeente. Vooral als de overheid plannen heeft om een grootschalige (nood)opvang te openen willen we actief in gesprek.
  • Er zijn allerlei mogelijkheden om vluchtelingen een warm welkom te bieden: ontmoetingen, fietsles, taalcafés, kerkdiensten. Om je te helpen bij (vrijwilligers)werk, kun je actiebrochures downloaden en ideeën bekijken.
  • We vragen kerkelijke gemeenten zich extra in te zetten om asielzoekers die al een verblijfsstatus hebben op te vangen in hun gemeente. Dit kan heel goed via Takecarebnb. Deze organisatie werkt samen met het COA en maakt gebruik van hun logeerregeling, zo maken we ruimte in AZC’s voor nieuwe vluchtelingen.
  • We roepen de overheid ook op om extra plekken te creëren in de Gemeentelijke Opvang voor Oekraïners en een deel hiervan beschikbaar te stellen voor asielzoekers.

Wat doet jouw kerkelijke gemeente al?

We onderzoeken welke bijdrage lokale gemeenten kunnen leveren aan extra opvang vluchtelingen. 

Doe mee met het onderzoek

Achtergronden

Het blijft paniekvoetbal in de asielopvang in aanmeldcentrum Ter Apel, (Trouw, 09-06-2022). Jarenlange politieke keuzes hebben geleid tot de huidige opvangcrisis, stelde Wendelmoet Boersema op 20 april al in Trouw. Het vierde kabinet Rutte worstelt met de erfenis van eerdere kabinetten, toen de opvang op papier ‘flexibel’ moest meebewegen, maar in de praktijk locaties van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) hun deuren sloten zodra ze leger raakten. Ook de woningnood speelt een rol, zo wachten 2.000 Afghanen met een verblijfsvergunning nog steeds in COA locaties op een woning (Trouw, 20-04-2022). Petra Vissers analyseerde de relatie met de woningmarkt (Trouw, 27-04-2022).

Foto: ANP