Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Het verlangen dat de kerk niet zal verdampen

Wat is er nodig om groter wordende nieuwe kerkplekken een zelfstandige plaats te geven in de kerk? Tijdens de eerste avond van de ronde ‘Mozaïek van kerkplekken’ komen veel ideeën en ervaringen voorbij. “We moeten meer naar gaven kijken in plaats van naar ambten.”

In De Arke in Drachten werd voor het eerst met predikanten en gemeenteleden gesproken over de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’. In de kerk staat een groot spandoek waarop drie ‘behuizingen’ staan: de caravan, een tiny house en een gewoon huis. Als de reguliere gemeente het gewone huis is, zijn de meeste pioniersplekken een caravan. Maar in de nabije toekomst zullen 30 tot 70 nieuwe kerkplekken uitgroeien tot een tiny house. Wat betekent dat voor de ambten, voor lidmaatschap en ook voor de verbinding met bestaande gemeenten?

“Ik kom uit Surhuisterveen, Ees, Zwaagwesteinde, Borger, Drachten, Winsum, Dokkum…” Bijna honderd mensen stromen binnen en allerlei plaatsen passeren de revue. Soms vertellen mensen bij de ingang al wat hen bezighoudt en in de loop van de avond worden er steeds meer ervaringen gedeeld. Hoe in het noorden talloze dorpsgemeenten moeite hebben het hoofd boven water te houden. “Wij zijn ook een tiny house.” Er worden opmerkingen gemaakt over de positie van de kerkelijk werker. Die wordt in het rapport niet doordacht - want dat is de agenda van het rapport niet - maar het is wel nodig dat er over die positie doorgedacht wordt.

Stemmen

De aanwezigen stemmen via een zogenaamde ‘mentimeter’ over de onderwerpen waarover ze door willen praten. Dat zijn: ‘de ambten’ en ‘de verbinding met de bestaande gemeente’. Sommigen vrezen dat de ambten bij nieuwe kerkplekken geen rol spelen. Anderen zouden de ambten daar graag afgeschaft zien. “We moeten meer naar gaven kijken”, zo klinkt het ook. “Wij hebben gewoon een team en we verdelen de taken volgens de gaven die mensen hebben.” Er is een vraag naar meer flexibiliteit.

Wat betreft de verbinding met de bestaande gemeenten klinkt een oproep om aanwezig te zijn bij de ringbijeenkomsten. Later geeft iemand anders aan ze graag ook in de classis te zien. “We hebben de verhalen van pioniers nodig! Ze kunnen ons bemoedigen.” En er klinkt ook: “Het is goed als die nieuwe gemeenten wat voelen van de pijn van de krimp, want dat is waar de kerk waar ze uit voortkomen ook mee te maken heeft.” De vrijwilligers bij nieuwe kerkplekken willen zich verbinden, maar willen ook niet al te veel vergaderingen.

Niet verdampen

De sfeer tijdens de avond is constructief. Achter en onder al het gesprek ligt een verlangen: dat de kerk niet zal verdampen. Niet omdat de kerk zo belangrijk is, maar omdat we het goede nieuws over God en Jezus niet uit beeld willen laten verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat nieuwe vormen van kerk-zijn de ruimte krijgen, om mensen te ontmoeten die ver van de bestaande kerk af staan.

Foto: Rob Rotgers

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)