Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Hoe de verbouwing van de kerk in Boven-Hardinxveld toch door kon gaan

Heeft uw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? Hiervoor kunt u subsidie aanvragen vanuit de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. De gereformeerde Kerk in Boven-Hardinxveld vroeg subsidie aan voor de bouw van een nieuw bijgebouw. De aanvraag werd eerst afgewezen, maar uiteindelijk toch gegeven. De bouw kon beginnen!

De Gereformeerde Kerk in Boven-Hardinxveld is een veelkleurige gemeente. Ondanks verschillende achtergronden en geloofsbeleving, voelen gemeenteleden een grote verbondenheid met elkaar. De saamhorigheid is groot. Een groot aantal vrijwilligers is betrokken bij veel kerkelijke taken en activiteiten. Op deze manier wil de gemeente de boodschap van Gods liefde met woord én daad uitdragen. Tijd nemen voor God, tijd maken voor elkaar, is het motto.

Aanvraag afgewezen

Het bijgebouw van de kerk was hard aan vernieuwing toe, maar hiervoor moest zo´n slordige € 900.000 op tafel komen. Door de gemeente zelf was dit bedrag niet op te brengen. Daarom werd bij een subsidieaanvraag gedaan bij de commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk voor een bijdrage uit de Solidariteitskas. Helaas werd deze aanvraag afgewezen. Het gat tussen de kosten voor de verbouwing en de te verwachten bijdragen van gemeenteleden achtte men onverantwoord groot. Advies van de commissie Steunverlening: Neem iemand in de arm om te kijken waar er kosten bespaard kunnen worden, zodat het gat minder groot wordt. Daarna kunnen we opnieuw naar de aanvraag kijken.

Op zoek naar mogelijkheden

Zo gezegd, zo gedaan. Arie Stam, voorzitter van de bouwcommissie, nam contact op met Jan Boer van Kerkvitaal. Jan Boer: ´Ik kreeg de vraag of Kerkvitaal iets voor de gemeente Boven-Hardinxveld kon betekenen. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet, was mijn eerste gedachte. Gelukkig bleek het niet te gaan om een financiële bijdrage, maar om de inzet van expertise.´ Arie Stam: ´Onze eerste subsidieaanvraag werd afgewezen. We kregen het advies van de commissie Steunverlening om eerst iemand in de arm te nemen om het gat tussen uitgaven en inkomsten fors te verkleinen en vervolgens met een goed onderbouwde subsidieaanvraag terug te komen. We kwamen uit bij Kerkvitaal, in de persoon van Jan.´ Arie en Jan gingen samen in gesprek en al gauw werd duidelijk wat nodig was om een nieuwe aanvraag bij de commissie Steunverlening te kunnen indienen. Arie: ´Dat was voor ons heel prettig. Want nu begrepen we wat we moesten doen, en werd het helder voor ons.´ Voor een goede onderbouwing van de subsidieaanvraag stelde de commissie Steunverlening een revitaliseringsbijdrage van €2.500 beschikbaar. Jan: ´Zo kostte mijn begeleiding de gemeente uiteindelijk niets.´

Enthousiasme van gemeente

Ter plaatse in Boven-Hardinxveld zag Jan hoe nodig het was om het bijgebouw te vernieuwen. ´Via een klein eng trapje, over een hoek van het podium, kon men vanuit de kerkzaal in de ruimte komen waar men koffie kan drinken na de kerkdienst. Bovendien was het bijgebouw gedateerd en niet duurzaam. En ook te klein geworden voor de vele groepen die er tegelijkertijd gebruik van maken.´ Jan ging aan de slag en kon aantonen dat de gemeente er goed voor stond qua financiën. ´Het enthousiasme van de gemeente wat ik voelde bij mijn bezoek en uit de vele contacten daarna, werkte aanstekelijk. Wat een energie!´ Jan verwerkte dit ook in de onderbouwing van de aanvraag.

Succesvolle tweede aanvraag

Bij het maken van de financiële meerjarenprognose, bleek de benodigde investering wel een enorm beslag te leggen op het vermogen van de gemeente. Hierdoor kwam het beroepen van de gewenste fulltime predikant in gevaar. Jan: ´We adviseerden de gemeente een vangnet in te bouwen om tegenvallers op te vangen. Maar een gesprek bij de Maatschappij van Welstand leverde de toezegging van € 12.500 euro op om de predikantsformatie veilig te stellen.´ Bernhard Vosselman, gemeenteadviseur bij Kerkvitaal, dacht mee aan de inkomstenkant van het project. Hij heeft een jarenlange ervaring in fondsenwerving. Op basis van een goed verhaal en de juiste timing, bleek de vrijgevigheid van de gemeente groot. Jan: ´Met veel inspanning en creativiteit is de bouwcommissie aan de slag geweest om het benodigde budget naar beneden te krijgen.´ En met resultaat: de tweede subsidieaanvraag uit de Solidariteitskas was wél succesvol. De commissie Steunverlening kende een bedrag van € 60.000 aan subsidie toe voor de verbouwing! Jan vindt het dankbaar werk om te doen. ´Dit was zo´n mooie aanvraag. Veel waardering ook voor de commissie Steunverlening die op deze manier bijdraagt aan vitale, toekomstbestendige gemeenten. En ook de gemeente Boven-Hardinxveld is blij met de goede begeleiding. Arie: ´Het nieuwe bijgebouw wordt niet alleen groter en duurzamer, maar kan ook met een open verbinding worden betrokken bij de kerkzaal. De bouw is nu net begonnen, en ondertussen is de nieuwe predikant bevestigd, inderdaad voor 100%. We zijn bijzonder dankbaar dat we dit proces zo hebben kunnen lopen.´

Vraag ook subsidie aan bij de Solidariteitskas

Heeft uw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? In beide gevallen kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas. Er is geld beschikbaar voor o.a. deskundige hulp bij gemeentevernieuwing en stimulerende kerkelijke projecten. Meer informatie is te vinden op www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

 

Foto: Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)