Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Jaarthema inspireert gemeente tot serie ontmoetingsbijeenkomsten

Het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ inspireert plaatselijke gemeenten om er een eigen invulling aan te geven. De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens wijdt er deze weken 14 ontmoetingsbijeenkomsten aan.

Affiche van de ontmoetingsbijeenkomsten‘Van U is de toekomst’

Op de bijeenkomsten in deze eerste week kwamen 10 tot 12 mensen af, een mooi aantal om een goed gesprek te kunnen voeren. Arda de Boer, voorzitter van de werkgroep gemeenteopbouw in deze protestantse gemeente, staat aan de basis van de ontmoetingsbijeenkomsten. “De bijeenkomsten hebben elk een eigen subthema, zoals ‘In goede aarde’, ‘Aarden in geloof’, ‘Zaaitijd’ en ‘Oogsttijd’. De subthema’s zijn uitgewerkt naar verschillende generaties en verschillende doelgroepen. De bijeenkomst ‘Zaaitijd’ bijvoorbeeld is gericht op ouders of verzorgers van jonge kinderen. Er staan dan verschillende kinderbijbels centraal. De bijeenkomst ‘In goede aarde’ staat stil bij klimaatcrisis en duurzaamheid. Gemeenteleden hebben dus keuze, kunnen kijken wat hen aanspreekt.”

Landelijk jaarthema

Voor het thema van de ontmoetingsbijeenkomsten grijpt Arda de Boer graag terug op het jaarthema van de landelijke kerk. “Ik probeer het thema altijd al vroeg te weten te komen. Ik breng dat dan in de werkgroep gemeenteopbouw in. Als we daar consensus over hebben, betrekken we het pastoresteam erbij. Zo’n landelijk thema versterkt onze identiteit als protestantse gemeente en kan verbindend werken, ook in onze eigen gemeente. We hebben verschillende werkgroepen. Zo’n overkoepelend thema is dan prettig.”

Bemoedigend

‘Van U is de toekomst’ is ook het thema van de visienota van de Protestantse Kerk die de werkgroep gemeenteopbouw aan de hand van de gespreksvragen erbij besproken heeft. Het riep bij Arda de Boer direct allerlei associaties op. “Het bracht me bij de gelijkenis van de zaaier. Een heel bijzonder verhaal, en boeiend voor de tijd waarin we leven. Er gaat veel verloren van wat Jezus deed, maar het deel dat opkomt draagt veel vrucht. Bemoedigend vind ik dat, en heel realistisch. ‘Van U is de toekomst’ is ook bemoedigend en zet je tot actie aan. Het is een geschenk én een opdracht. Je wordt opgeroepen om in de toekomst mee te doen.”

Bewaren

Elke ontmoetingsbijeenkomst begint met een beeldmeditatie bij het schilderij ‘De Zaaier’ van Van Gogh. Aan het eind van de bijeenkomst komt de afbeelding van het schilderij terug, met een grote korenaar. “Op de graankorrels daarvan kunnen de aanwezigen opschrijven welke woorden of gedachten van de bijeenkomst ze willen bewaren voor de toekomst. Wat draagt vrucht?”

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)