Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Jongeren in de protestantse gemeente Muiderberg leren lessen uit levensverhalen van ouderen

Heeft uw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? Hiervoor kunt u subsidie aanvragen vanuit de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. De protestantse gemeente Kerk aan Zee in Muiderberg vroeg subsidie aan voor het initiatief Verhalen aan Zee, waarbij ouderen hun levensverhalen doorgeven aan de jongere generatie. Het mes snijdt aan twee kanten: leerzaam voor jongeren, helend voor ouderen.

Sinds enige jaren richt de protestantse gemeente Kerk aan Zee heel bewust haar blik naar buiten, en wil voor meer en verschillende mensen in Muiderberg van waarde zijn, als ontmoetingsplek waar dingen gebeuren die mensen met elkaar verbinden. Binnen de pioniersgroep van de gemeente ontstond daarom het initiatief Verhalen aan Zee, waarin kinderen tussen 10-12 jaar ouderen interviewen en zij hun (levens)verhaal vertellen aan de jongeren. Het doel hiervan is om bewustzijn te creëren bij kinderen over de rol van ouderen in het dorp en de dingen die zij in hun leven allemaal hebben meegemaakt. 

Verhalen over de generaties heen

Het plan wordt uitgevoerd door een onderwijsgerichte expert, Liselore Ammerlaan en Mechteld Woutman, docent begaafdheid. Liselore: "Verhalen aan Zee is een educatief initiatief met als doel kinderen verhalen te vertellen over de generaties heen. Ouderen vertellen aan kinderen leuke en minder leuke dingen uit hun leven en geven hen daarmee levenslessen mee."

De kinderen worden goed voorbereid op de gesprekken. "In een aantal workshops geven wij ze handvatten mee, bijvoorbeeld over wat een goed gesprek is, wat ze van de ander verwachten, en hoe je daarmee om kunt gaan", vertelt Liselore. "We merken bij de kinderen dat hun interesse voor hun omgeving hierdoor groeit en ze iets gaan beseffen van de historie van mensen uit eigen woonplaats."

Ook op de ouderen werkt het initiatief door. Liselore: "Het doorgeven van hun levensverhaal werkt helend voor ouderen. Ze kunnen rauwe randjes van minder leuke gebeurtenissen eraf halen voor zichzelf." Kinderen leren op hun beurt weer dat het leven ook tegenslagen kent.

Vernieuwend project

Liselore heeft dit concept zelf bedacht en vervolgens samen met Mechteld gefinetuned met betrekking tot het educatieve deel voor kinderen. Via de pioniersgroep in Muiderberg hoorde ze van de mogelijkheid subsidie aan te vragen via de Solidariteitskas. De aanvraag werd ingediend en door de commissie Steunverlening werd een bijdrage van 7500 euro verleend. "Men zag dat dit een vernieuwend project is en nog nooit eerder uitgevoerd", vervolgt Liselore. 

Inmiddels is een tweede ronde financiering aangevraagd. "We willen dit graag voortzetten, omdat we zien hoe goed het werkt." Via de basisschool worden kinderen gevraagd mee te doen. De kosten voor Verhalen aan Zee zaten initieel vooral in het inhuren van mensen om een design te maken voor het beeldmerk, de handleidingen voor de interviews en het ontwikkelen van de workshopprogramma’s. In tweede instantie kwam daar ook het editen van de video´s die gemaakt worden bij. "Met name communicatie is een heel groot deel van het project", vertelt Liselore. "Het is een heel zorgvuldig proces. We gaan met ouderen eerst verschillende gesprekken aan voor ze hun levensverhaal vertellen. Kinderen worden in verschillende sessies voorbereid op de gesprekken. Goede afstemming met ouderen, kinderen en ouders is hierbij van essentieel belang." 

De gesprekken worden opgenomen en hiervan worden fragmenten getoond in de kerkdiensten. "Bepaalde passages uit de gesprekken worden in de dienst uitgelicht door kinderen het verhaal terug te laten vertellen." Een ander belangrijk onderdeel is het creatief optekenen van dit verhaal. "Oud en jong werken hier ook samen en dat geeft leuke uitkomsten", aldus Liselore. "Door kinderen worden bijvoorbeeld strips van de verhalen gemaakt die in de kerk te zien zijn."

Wisselwerking op jong en oud

Haar motivatie? Liselore: "Allereerst ben ik zelf begaan met de historie van Muiderberg en de dingen van vroeger. Ook het doorgeven van levenslessen vind ik belangrijk. Vroeger kregen kinderen een ander voorbeeld van hun ouders dan nu. Tegenwoordig is iedereen druk en is er weinig tijd om echt met aandacht bij iemand te zijn. Alles gaat tegenwoordig digitaal en snel, en is het zo belangrijk, ook voor kinderen, om ook eens te kunnen vertragen."

Dat het concept werkt, merkt Liselore alleen al aan het feit dat kinderen in het dorp nu soms even een praatje met een oudere durven te maken. "Omdat ze hun verhaal kennen, stappen ze eerder op iemand af." Vooral de wisselwerking van het project op zowel jong als oud vindt Liselore goed om te zien. "Jongeren worden bewust van het verleden, en voor ouderen is het helend om hun verhaal door te vertellen. Alleen al te zien dat dat gebeurt, is voor mij de motivatie om hiermee door te gaan."

Vraag ook subsidie aan bij de Solidariteitskas

Heeft uw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? In beide gevallen kunt u subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas. Er is geld beschikbaar voor o.a. deskundige hulp bij gemeentevernieuwing en stimulerende kerkelijke projecten. Meer informatie is te vinden op www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)