Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerk-zijn na de lockdown: download de brochure

De coronapandemie heeft het kerkelijk leven flink overhoop gehaald. Kerkdiensten moesten plotseling online worden gevolgd, andere ontmoetingen en activiteiten werden stilgelegd. In de brochure ‘Kerk na corona - hef op uw hoofden’ worden handreikingen gegeven bij verschillende momenten van versoepelingen. Vraag deze online brochure gratis aan.

‘Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt’, zo klinkt een lied. Wat zal het fijn zijn om elkaar weer onbekommerd te kunnen ontmoeten en weer samen uit volle borst te zingen, elkaar te begroeten met een handdruk, samen weer gezellig koffie te drinken. Want dat hebben we gemist!

Voorbereiden

Naar aanleiding van vragen uit gemeenten over hoe men zich moet voorbereiden op de periode na de lockdown en het vraagstuk of en op welke manier de coronacrisis het kerk-zijn veranderd heeft, vroeg de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een aantal mensen hierover na te denken. De brochure ‘Kerk na corona - hef op uw hoofden’ is hiervan het resultaat. “We hopen dat kerkenraden, gemeenten en classes de brochure gebruiken om zich voor te bereiden op de periode na de coronacrisis,” aldus de werkgroep. 

"Omdat er veel gebeurd is in de afgelopen maanden, en omdat mensen heel verschillend hebben gereageerd op de pandemie, willen we gemeenten en kerkenraden ondersteunen met materiaal om over een aantal thema’s het gesprek te voeren. Het ligt voor de hand het te hebben over wat de pandemie met mensen heeft gedaan, en hierbij de mensen te betrekken die hard hebben gewerkt om de kerk op een creatieve manier door te laten gaan - en die gaandeweg misschien wel moe zijn geworden,'' aldus ds. Marco Luijk. 

Gespreksvragen

De bijdragen zijn in drie rubrieken ingedeeld: ‘Kerk in opmaat’, ‘Kerk’ en ‘Kerk naar buiten’. Die indeling geeft een volgorde aan: vanaf de kerkenraadstafel en de huiskamertafel naar het kerkgebouw, en van het kerkgebouw de wereld in. Tussen de verschillende onderdelen zijn theologische reflecties over de aanwezigheid van God, de voorzienigheid en het lijden te vinden. Na ieder hoofdstuk staan gespreksvragen om verder met elkaar te overleggen.

Brochure 'Kerk na corona' downloaden

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)