Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkvernieuwing ‘Niet om hip te zijn’

“Door ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn zijn we als Protestantse Kerk als ware al met één been uit de boot gestapt. Net als Petrus die reageerde op de roep van Jezus.” Aan het woord is Martijn Vellekoop, coördinator Missionair Werk van de Protestantse Kerk, tijdens de vergadering van de generale synode.

Vellekoop: “De vraag is of we ook met het andere been op het water durven te gaan staan. Het gaat nu raken aan onze kerkstructuur. Daarin nieuwe stappen zetten zal op z’n minst onwennig zijn, maar zolang we richting Jezus lopen nemen we - wat mij betreft - die onwennigheid op de koop toe.”

Vellekoop doelt op de inmiddels ruim 250 initiatieven die sinds 2005 vanuit de Protestantse Kerk zijn ontstaan. Nieuwe vormen van kerk-zijn zoals kliederkerken, monastieke initiatieven, leefgemeenschappen, pioniersplekken en meer. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn op tafel: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk.

Fundamentele vragen

Vragen zoals: Moet lidmaatschap verplicht zijn? Mogen vrijwilligers iemand dopen of moet een predikant dat doen? Ook groeit bij een deel van de initiatieven behoefte aan zelfstandigheid; deze initiatieven lopen echter tegen organisatorische grenzen aan vanwege de huidige kerkorde van de Protestantse Kerk. Tijdens de vergadering van de generale synode gingen de synodeleden in groepen met elkaar in gesprek over een aantal van deze belemmeringen en vragen.

Om deze fundamentele vragen op een zorgvuldige manier te behandelen, is in opdracht van het moderamen is begin 2018 een startpaper geschreven, daarna is er onderzoek gedaan en momenteel wordt gewerkt aan een rapport over de vragen en knelpunten. Op 15 november is er in de synode een verkennende bespreking over een voorproefje van het rapport. Tijdens de synode van april 2019 kunnen er besluiten worden genomen.

Vellekoop benadrukt nog wel dat dit traject niet wordt ondernomen om ‘hip te zijn’. “We doen dit met oog op mensen die nu niet veel met kerk en geloof hebben.”

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)