Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kort en krachtig: aan de slag met jongeren en diaconaat

Jeugdwerk en diaconaat zijn in gemeenten vaak twee aparte terreinen. Hoe betrek je jongeren bij het diaconale werk? Vijf vragen aan Astrid Damstra, specialist bij JOP, Jong Protestant.

1. Waarom is het belangrijk om jongeren enthousiast te maken voor het diaconaat?

“Wat mij betreft gaan ‘hoofd, hart en handen’ hand in hand. We zijn in het jeugdwerk wel eens geneigd om vooral te praten over ‘de theorie’ of het ervaren van geloof, maar het is goed om geloven ook concreet te maken. Hoe ben je mens in relatie tot anderen? En hoe ga je om met mens, dier en aarde? Diaconaat is bij uitstek de tak van sport waarin je dat leert en oefent.”

2. Hoe laat je jongeren kennismaken met het diaconale werk?

"Dat kan heel eenvoudig: nodig eens iemand van de diaconie uit tijdens de club of catechese, en laat diegene vertellen wat hij of zij doet en waarom. Of besteed tijdens een catecheseles of een jeugdviering aandacht aan diaconale onderwerpen. In de werkvormendatabase van JOP is allerlei geschikt materiaal te vinden, voor verschillende leeftijden. Wat ook kan: doe met je kindergroep of jeugdgroep mee aan het spel Sirkelslag. Daar zitten vaak diaconale elementen in om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met diaconaat.

3. Jongeren echt betrekken is nog een stap verder. Hoe doe je dat?

“Bezoek met de jeugdclub bijvoorbeeld eens een diaconale activiteit zoals de Voedselbank. In het najaar komt hiervoor het nieuwe programma 'Jong in Actie' beschikbaar, met een voorbereiding vooraf en gespreksmateriaal achteraf. Je gaat dan met jongeren in gesprek over vragen als: ‘Wat heeft dit bezoek met je gedaan?’ en ‘Roept het vragen bij je op, over de wereld of over God?’”

4. Kunnen jongeren een structurele rol vervullen in het diaconaat?

“Ja, maar vraag ze niet alleen om zich te voegen in de bestaande structuren en ambten. Kijk ook hoe ze op hun eigen manier aan kunnen haken, misschien voor een kortere termijn. Geef ze daarbij eigen verantwoordelijkheid: draag bijvoorbeeld tijdelijk een klein deel van het diaconale budget over. De diaconie en jeugdleiding kunnen jongeren uiteraard coachen bij het beheer daarvan.”

5. Waar kunnen gemeenten meer informatie vinden over dit onderwerp?

“Op jop.nl/diaconaat zijn allerlei werkvormen en programma’s beschikbaar, waar gemeenten mee aan de slag kunnen. Ook is daar meer achtergrondinformatie te vinden."

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)