Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

7 redenen om gebruik te maken van FRIS

Lees hier alles wat u als kerkrentmeester, diaken of kerkenraadslid moet weten over FRIS, het nieuwe hulpmiddel voor het indienen van begrotingen en jaarrekeningen.

FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) brengt uniformiteit en gemak voor het opstellen en indienen van de plaatselijke begrotingen en jaarrekeningen van diakenen en kerkrentmeesters. Maar wat is FRIS en waarom is het van belang voor het beheer en de toekomst van uw gemeente? Lees hier wat voor voordelen dit systeem voor u oplevert.

Waarom FRIS?

Goed financieel beheer is cruciaal voor een vitale gemeente. Zeker in tijden van verandering is het van groot belang om de zaken op orde te hebben. Maar het is niet altijd even gemakkelijk en duidelijk hoe het financieel beheer uitgevoerd moet worden. Gelukkig is er nu een nieuw systeem dat gemeenten helpt om op een gemakkelijke wijze begrotingen en jaarrekeningen te maken. In oktober gaat het nieuwe rapportagesysteem FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) van start.

Via deze video krijgt u snel een duidelijk beeld van FRIS:

Zeven redenen om gebruik te maken van FRIS

Afgelopen synode is besloten om diakenen en kerkrentmeesters beter te ondersteunen bij de financiële rapportages. In het gebruiksvriendelijke systeem dat hiervoor is gemaakt, is een uniforme opzet voor begrotingen en jaarrekeningen verwerkt. Maar wat voor voordelen heeft dit nieuwe systeem?

  1. Het opstellen en indienen van begrotingen en jaarrekeningen wordt eenvoudiger. Door de uniforme opzet hoeft u maar een keer kennis te maken met het systeem en volgend jaar zijn de vergelijkende cijfers als ingevuld
  2. Het beoordelen van de begrotingen en jaarrekeningen is eenvoudiger.
  3. Gemeenteleden en andere kerkenraadsleden kunnen beter geïnformeerd blijven omdat de resultaten op een duidelijke manier worden gepresenteerd.
  4. Door gebruik te maken van FRIS kan uw gemeente gemakkelijk blijven voldoen aan de ANBI-regelgeving
  5. Diakenen en kerkrentmeesters zijn minder tijd kwijt aan rapportages zoals jaarrekeningen en begrotingen omdat het opstellen en indienen gemakkelijker gaat.
  6. Financiële analyses en prognoses kunnen in de toekomst automatisch gegenereerd worden in FRIS. Die kunnen weer worden meegenomen in de meerjarenprognoses.
  7. FRIS werkt samen met Het Generale College voor de Behandeling van beheerszaken (GCBB). Hierdoor wordt er gewerkt met landelijk vastgestelde standaarden en worden alle gemeenten hetzelfde behandeld.

Hoe werkt FRIS?

Het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB), dat sinds 1 mei 2018 in functie is, heeft de standaarden vastgesteld voor FRIS. Het voordeel is dat gemeenten en CCBB’s daarmee op een gelijkwaardige manier samenwerken, zodat bijvoorbeeld een gemeente in Zeeland niet anders behandeld wordt dan een gemeente in Groningen. FRIS leidt, in combinatie met de GCBB-richtlijnen, tot veranderingen in de manier van verslaglegging aan de CCBB’s door de colleges van kerkrentmeesters en van diakenen.

Vragen over FRIS?

Voor vragen kunt u snel en eenvoudig contact opnemen met het projectteam door een e-mail te sturen naar fris@protestantsekerk.nl

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)