Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Moderamen en classispredikanten denken proactief na over ‘anderhalve meter kerk’

Tussen de overheid en de Protestantse Kerk vinden er regelmatig gesprekken plaats over kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. De classispredikanten zijn hier actief bij betrokken. Zij stuurden vanmiddag een brief over dit onderwerp naar de predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden in hun classes.

Een onderwerp waarover nagedacht wordt, betreft de mogelijke risico’s van gemeentezang. Ook buigt het moderamen van de generale synode zich over de omgang met de sacramenten, Heilige Doop en Heilig Avondmaal. “Wat is mogelijk, zowel vanuit het gezichtspunt van veiligheid / hygiëne als vanuit theologisch oogpunt?”

De brief van de classispredikanten is een reactie op vragen van predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden over duidelijke richtlijnen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. “Vragen waarop we graag snel een antwoord willen. De realiteit is dat we voorlopig met de huidige regels moeten leven en dus online kerkdiensten houden. Natuurlijk kunt u als kerkenraad vast nadenken over concrete invullingen, maar dat kan alleen in alle voorlopigheid. De realiteitswaarde van die invullingen hangt af van de kaders die te zijner tijd door de overheid worden gesteld.”

De classispredikanten vinden het bemoedigend om te horen hoe velen in de gemeente zich inzetten om de eredienst vorm te geven en het omzien naar elkaar - met alle beperkingen die er zijn - handen en voeten te geven. “Dat vraagt om creativiteit en vergt de nodige energie. We zeggen u toe dat er tijdig heldere kaders, concrete richtlijnen en adviezen met u zullen worden gedeeld, die u vervolgens zelf kunt vertalen naar uw plaatselijke praktijk.”

Download hier de brief van de classispredikanten:

 

 

Foto: Pixabay

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)