Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Nieuw: 'Even Utrecht bellen' voor een uitzenddominee

Moet uw gemeente het langere tijd zonder predikant stellen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, zwangerschap of een vacature? Voortaan kunt u een zogeheten ambulant predikant inschakelen, die tijdelijk de predikantswerkzaamheden in de gemeente oppakt.

Het nieuwe aanbod van de ambulant predikant is bedoeld om gemeenten te ontzorgen, aldus ds. Hans van Ark, manager van de afdeling Kerk & Werk. “We krijgen als dienstenorganisatie regelmatig vragen van gemeenten die omhoog zitten omdat ze tijdelijk geen predikant hebben. Het aanbod van een interim-predikant is voor hen meestal niet van toepassing; die worden alleen ingeschakeld als er sprake is van een veranderingsproces of een crisissituatie. Een ambulant predikant komt ‘gewoon’ predikantenwerk doen, op een moment dat er even geen predikant is. Bijvoorbeeld omdat de gemeentepredikant langdurig ziek is, zwangerschapsverlof of een burn-out heeft. Of omdat het tijd kost om een vacature te vervullen.” “Vacaturetijd kan een goede tijd zijn om als gemeente na te denken over hoe je verder wilt”, vult consulent Nelleke Drop aan. “Maar lang vacant zijn, is niet altijd even gunstig. Het werk gaat gewoon door, en vrijwilligers kunnen vaak niet alles opvangen. Een ambulant predikant kan dan een tijdelijke aanvulling zijn. Bovendien: juist ‘iemand van buiten’ kan in zo’n periode even met een frisse blik meekijken.”

Dienstenorganisatie bemiddelt

Ambulant predikanten gaan niet fulltime aan de slag, maar voor maximaal 0,5 fte. Dat stimuleert gemeenten om bezig te blijven met ‘de volgende stap’, legt Drop uit. “Bovendien blijven ze voor maximaal twee jaar aan een gemeente verbonden.” Het grootste voordeel voor gemeenten is dat ze niet zelf een predikant hoeven te zoeken. “De ambulant predikanten komen - de eerste twee jaar via tijdelijke contracten - in dienst van de dienstenorganisatie. Die bemiddelt tussen de gemeente en de predikant en regelt de rechtspositie van de predikant. Dat scheelt de gemeente een hoop regelwerk.”

Flexibel

De komende tijd wordt een kaartenbak gemaakt met ambulant predikanten uit het hele land. Van Ark: “Het moeten er ongeveer veertig worden, verspreid over heel Nederland en van verschillende modaliteiten. Zo kunnen we alle gemeenten bedienen. Emeritus predikanten komen overigens niet in aanmerking voor de kaartenbak, alleen predikanten in actieve dienst.” Drop: “Nu al hebben tientallen predikanten aangegeven interesse te hebben. Dat zijn predikanten die niet per se een vaste gemeente willen, maar wel graag als predikant willen werken, bijvoorbeeld als deeltijder of naast een andere baan. Deze constructie biedt dan flexibiliteit, maar ook inkomenszekerheid.” Flexibiliteit is ook een vereiste voor de predikant zélf. “Ambulant predikanten worden een predikant ‘van de kerk’, meer dan van een bepaalde gemeente. Ze moeten zich dus thuis voelen in de rol van voorbijganger.”

Ook voor uw gemeente?

Gemeenten die geïnteresseerd zijn in een ambulant predikant kunnen contact opnemen met het team mobiliteit, evenals predikanten die interesse hebben in het ambulant predikantschap. Drop: “Gemeenten moeten kunnen motiveren waarom een ambulant predikant voor hen de juiste oplossing is.”

“Gemeenten zullen eraan moeten wennen dat ze naar Utrecht kunnen bellen om een dominee te ‘bestellen’”, lacht Van Ark. “Maar ik verwacht geleidelijk steeds meer belangstelling van zowel predikanten als gemeenten.”

Meer weten? Neem dan contact op met het team mobiliteit, via tel. (030) 880 15 05 of arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl

 

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)