Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Nieuwe synodale commissie Evangelisch-Lutherse kerk gekozen

Op zaterdag 29 mei jl werd dr. Andreas Wöhle gekozen tot president van de evangelisch-lutherse synode (ELS) wederom voor een termijn van 4 jaar.

Ds. Marco Batenburg, preses van de Protestantse Kerk in Nederland, bevestigde Andreas in zijn 'nieuwe' functie tijdens de liturgische viering aan het eind van de installatie-vergadering van de nieuw gekozen lutherse synode. De nieuwe synodeleden werden daaropvolgend door de nieuwe president bevestigd als synodelid.

Voorafgaand aan de liturgische viering werd, in een besloten zitting van de vergadering, naast de president ook de synodale commisie gekozen, alsmede de financiële commissie en de afvaardiging naar de generale synode. Een drietal adviseurs werd benoemd.

Synodale commissie

President - dhr. dr. A.H. (Andreas) Wöhle
Vicepresident/voorzitter - dhr. M. (Maarten) van der Wouden
Secretaris - mw. C.H. (Cathy) van Beek - Blommendaal
2e predikant - mw.ds. H. (Hanneke) Allewijn
Afvaardiging vanuit FC in SC - dhr. C.F. (Casper) van Boltaringen

Financiële commissie

Voorzitter - dhr. C.F. (Casper) van Boltaringen
Lid - mw. S.B.H. (Steffie) von Asmuth
Lid - dhr. D.G.R. (Dick) van Loenen

Afvaardiging naar generale synode

primus - dhr. dr. M.L. (Martin) van Wijngaarden
secundus - dhr. ds. D. (Detlef) Bohlken

primus - mw. B. (Bianca) Groen - Gallant
secundus - dhr. J. (Joren) Reichel

primus - mw. C.H. (Cathy) van Beek - Blommendaal
secundus - dhr. C.F. (Casper) van Boltaringen

Benoemingen adviseurs

Vanuit de PThU qq als hoogleraar Lutherana 
dhr. prof.dr. M. (Markus) Matthias
Vanuit de commissie liturgiek en kerkmuziek qq als voorzitter
dhr. J.C. (Jeroen) de Haan
Toegevoegd adviseur ten behoeve van de FC/SC voor de maximale duur van 2 jaar
dhr. A. (Arau) Vermeer

Dit alles vond plaats op een historische plek, namelijk in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)