Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Online netwerkbijeenkomst over de relatie kerk en dorp

De Dorpskerkenbeweging organiseert online netwerkbijeenkomsten over de relatie kerk en dorp. Ze bleken tijdens de lockdowns in een behoefte te voorzien, maar ook nu fysiek bijeenkomen weer kan blijven de online bijeenkomsten overeind.

Jacobine Gelderloos: “Op deze manier brengen we mensen uit alle hoeken van het land bij elkaar. We merken dat deelnemers na afloop van zo’n bijeenkomst makkelijk contact met elkaar onderhouden, het werkt dus door. We houden het aantal deelnemers wel enigszins beperkt om goed ervaringen uit te kunnen wisselen. Die interactie is belangrijk.”

Begaanbare wegen

De onderwerpen die aan de orde komen zijn door de actualiteit en de praktijk ingegeven: groen beheer van landerijen, open kerk, samenwerking. Het eerstvolgende thema is ‘Dorpskerk onder de rook van …’ op 14 en 16 juni. “We proberen bij elke bijeenkomst een ’ervaringsdeskundige’ in te zetten, die kan vertellen wat in haar of zijn situatie begaanbare wegen waren.”

Ook de strubbelingen

Daarbij gaat het in de bijeenkomsten niet alleen om het delen van wat lukte, maar juist ook om de obstakels die mensen tegenkomen. “Ook de strubbelingen mogen verteld worden, daar kun je van leren. Hoewel niet alles een-op-een is over te nemen, helpen alle ervaringen deelnemers vooruit. Op zijn minst roept het herkenning op en bevraagt het de eigen vanzelfsprekendheden.” Jacobine benadrukt dat de netwerkbijeenkomsten bij uitstek daarvoor bedoeld zijn: uitwisselen van ervaringen. “Ze bieden een platform, ze zijn geen college.”
 
Opgeven voor de online bijeenkomsten van de Dorpskerkenbeweging