Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Online trainingen beheer begraafplaatsen

De dienstenorganisatie biedt dit voorjaar opnieuw online trainingen aan voor gemeenten die een begraafplaats beheren. Hierin komen de meest belangrijke aspecten aan bod, zoals de nieuwe richtlijnen, de meerjarenraming en veel voorkomende uitdagingen en tips. Aanmelden kan vanaf nu.

Een groot aantal gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland beschikt over een begraafplaats. Deze begraafplaats is onderdeel van de gemeente of de diaconie en valt daardoor onder haar organisatorisch en financieel beheer.

Richtlijnen

Vanwege de specifieke aandachtspunten en risico's die een begraafplaats meebrengt, heeft het GCBB een “Richtlijn administratie en financieel overzicht gemeenten/diaconieën met een begraafplaats” uitgebracht. 

Bij de financiële administratie komen vragen over exploitatieresultaat, tariefstelling, grafrechten (soms voor onbepaalde tijd), onderhoudsrechten, ruiming, sluiting van begraafplaatsen en dergelijke naar voren. Als begraafplaatsen gesloten zijn, kunnen er nog doorlopende verplichtingen naar de contractanten zijn, waarvoor voldoende liquide middelen beschikbaar moeten zijn. 

Online trainingen

Dit voorjaar zijn er opnieuw online trainingen voor gemeenten die een begraafplaats beheren. Hierin komen de meest belangrijke aspecten aan bod, zoals de nieuwe richtlijnen, de meerjarenraming en veel voorkomende uitdagingen en tips. 

Update 29 april: de aanmeldingsmogelijkheid voor de online training vanavond is gesloten.