Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Op biddag met tandpasta naar de kerk

In Oldebroek is de dienst op biddag voor gewas en arbeid onder schooltijd. De schoolkinderen bezoeken samen de dienst.

In het verleden waren de scholen in Oldebroek op biddag en dankdag gesloten. Zo konden de kinderen de kerkdiensten bezoeken. In de praktijk bleken maar weinig kinderen die ochtend naar de kerk te gaan. De kinderen gaan nu - op initiatief van een van de schooldirecteuren - op deze dagen gewoon naar school en bezoeken gezamenlijk de dienst. En dan nemen ze iets mee voor de voedselbank.

Spullen concreter dan geld

Met tandpasta naar de kerk? “Ja”, vertelt dominee Schuurman van de Hervormde Gemeente Oldebroek, “we hebben inmiddels die traditie op biddag, ooit ontstaan vanuit de diaconie. De schoolkinderen nemen producten mee die wat langer houdbaar zijn. Daardoor ontstaat het besef dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen in deze omgeving genoeg heeft. Voor kinderen is het geven van spullen veel concreter dan het geven van geld.”

Hoe dominee Schuurman het bezoek met de kinderen aan de kerk voorbereidt? “Het bezoek aan de biddagdienst is natuurlijk veel meer dan een inzamelingsactie. Wij gebruiken de biddagmap van de HGJB. Dit jaar gaat het over de vrouw van wie de olie nooit opraakt. De ene school bereidt het verhaal voor in de dagen voor biddag. De andere school gaat zonder voorbereiding met de kinderen naar de kerk. Zij gaan na afloop van de dienst verder met verwerkingen die bij het thema passen.”

Herkenning

“Het zijn altijd mooie diensten, zo’n dienst vol met schoolkinderen”, vindt Schuurman. “Maar het is jammer dat ik de namen van de kinderen minder goed ken. Het is rumoeriger en drukker dan tijdens de zondagse diensten, het kerkbezoek bestaat vooral uit kinderen en hun ouders. Maar het is iedere keer weer bijzondere ervaring. 

Het is een kunst om een eenvoudige dienst te houden, waarin er voor de kinderen veel herkenning is. Ook voor kinderen die niet gewend zijn om wekelijks in de kerk komen en de liederen niet kennen. Samen met de leerkracht kies ik de liederen. De leerkracht oefent deze vooraf al met de kinderen. Vorig jaar was er een muziekgroep van de school. Dat was een succes dus dan doen we dit jaar weer. De kinderen krijgen in de dienst ook een rol door mee te helpen met de schriftlezingen. In het themaverhaal maak ik de link met de Voedselbank. Dat maakt het concreet. In de klas krijgen de kinderen tips wat ze mee kunnen brengen aan houdbare producten zoals tandpasta,. Ook in de avonddienst nemen volwassenen van alles mee.”

Kerk en school samen

Dominee Schuurman hecht waarde aan de samenwerking tussen school en kerk. "Het is belangrijk dat school en kerk elkaar weten te vinden en elkaar respecteren. De scholen in ons dorp hebben een christelijke identiteit. Juist in de samenwerking kun je elkaar versterken. Daarnaast zie je in de diensten op biddag en dankdag kinderen die anders de kerkdienst niet zo snel bezoeken. Het is dus een mooie manier om ook kinderen en ouders die wat verder van de kerk af staan te bereiken. In de themaweek van school en kerk in januari bezoeken de voorgangers en de predikanten de verschillende scholen om kennis te maken. Zo bouwen we al een band met de kinderen op.”