Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Organiseer deze zomer een extra Actie Kerkbalans in uw gemeente

Met steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht, start Actie Kerkbalans een extra actie om gemeenten en parochies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.

In de afgelopen coronatijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk-zijn. Creatieve en digitale oplossingen voor vieringen en ‘omzien naar elkaar’ heeft financieel veel van kerken gevraagd. Met Actie Kerkbalans vragen vier kerkgenootschappen hun leden ieder jaar om een bijdrage voor de eigen kerk. Dat zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. 

De afgelopen anderhalf jaar was ook voor deze kerken een ingewikkelde tijd. “Het omzien naar elkaar is onder kerkgangers een van de belangrijkste waarde van kerk-zijn”, zegt Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “Onze parochies en gemeenten hebben ongekende veerkracht en creativiteit laten zien om die waarde ook op afstand invulling te geven. Op allerlei manieren is contact gezocht met kerkleden om hen pastoraal en waar nodig diaconaal te steunen in de crisistijd.”

Extra kosten door coronacrisis

Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn brachten extra kosten met zich mee, die parochies en gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening namen. Tegelijk kwam er bijna anderhalf jaar lang juist minder geld binnen omdat er niet op de gebruikelijke manier gecollecteerd kon worden tijdens vieringen of diensten. Daarbij vielen ook inkomsten uit bijvoorbeeld zaalverhuur weg. 

Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans vanaf 1 juni 2021 de vier kerkgemeenschappen met een extra fondsenwervingsactie. Onder het thema ‘Houd elkaar vast’ worden kerkleden gevraagd een extra bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Met deze financiële steun kunnen kerken de onderlinge nabijheid invulling blijven geven.

Communicatiepakket extra Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans biedt kerken een communicatiepakket met kant-en-klare materialen waarmee zij leden kunnen benaderen met het verzoek om een bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan berichten voor websites, kerkbladen, social media en online vieringen. Anna Kruse: “We willen parochies en gemeenten het hiermee zo makkelijk mogelijk maken. We hopen dat kerkleden royaal gaan bijdragen zodat kerkgemeenschappen hun leden vast kunnen blijven houden, de financiële achterstand inlopen en weer op volle kracht vooruit kunnen.”