Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Overweeg kerk open te stellen voor middelbare scholen

Middelbare scholen mogen waarschijnlijk volgende week hun deuren weer openen, maar worstelen met het geven van onderwijs op 1,5 meter. Ds. Marco Batenburg, preses generale synode, en Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, vinden het een sympathieke gedachte als plaatselijke gemeenten hun kerkgebouwen aan hen ter beschikking zouden stellen.

Sinds begin februari is er weer ruimte voor jeugdactiviteiten in kerkelijke gemeenten. Dit komt doordat de overheid binnen de nieuwe routekaart met maatregelen een uitzondering maakt voor sport- én jeugdwerkactiviteiten voor jongeren tot 18 jaar. De ruimte in het protocol voor deze leeftijdsgroep weegt mee in de gedachte gemeenten te vragen een openstelling van hun gebouwen te overdenken.  

“In de visienota spreken we de wens uit om betekenisvol kerk te zijn temidden van 17 miljoen Nederlanders. Dit is één van de manieren waarop we daar vorm aan kunnen geven. Daarom bevelen we dit van harte aan en vragen we gemeenten serieus te overwegen de gebouwen open te stellen voor het voortgezet onderwijs.”

De uiteindelijke beslissing om dit wel of niet te doen, is uiteraard aan de kerkenraden zelf. 

Lees ook: Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd

Foto: kerkgebouw Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam