Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Routekaart kerken: voor kerkdiensten een eerste stap naar maatwerk mogelijk

In overleg met minister Grapperhaus komt het CIO tot de conclusie dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk is om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers). Uiteraard moeten hierbij alle basisregels in acht worden genomen.

Het CIO en minister Grapperhaus hebben vandaag samen verkend wat de versoepelingen die afgelopen dinsdag zijn aangekondigd, betekenen voor de toepassing van de routekaart voor kerken, die op 22 maart jongstleden is gepubliceerd.

Dertig kerkgangers

In overleg met minister Grapperhaus komt het CIO tot de conclusie dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk is om kerkdiensten te houden met dertig kerkgangers (exclusief medewerkers). Uiteraard moeten hierbij alle basisregels in acht worden genomen. 

Bij het houden van een kerkdienst met dertig kerkgangers dient een reserveringssysteem gehanteerd te worden, zoals ook vorig jaar eerder werd toegepast. Hiervoor en voor andere maatregelen zijn destijds per kerkgenootschap adviezen en protocollen ontwikkeld.

Maatwerk voor grotere kerkgebouwen

Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geef de routekaart voor kerken de mogelijkheid om in de fase zeer ernstig (zonder verzwaring) maximaal 10% van de zitplaatsen te benutten met inachtneming van de voor deze gebouwen geldende protocollen.

Minister Grapperhaus vraagt de kerken uitdrukkelijk om terughoudend om te gaan met deze versoepeling. Met name aan de grotere kerken vraagt de minister om het aantal personen voorzichtig en stapsgewijs uit te breiden. Het CIO sluit zich hierbij aan en doet een dringende oproep op die kerkbesturen die over kerkgebouwen met grote aantallen zitplaatsen beschikken om hierin verantwoord en terughoudend te handelen. 

Kerkenraden kunnen op basis van deze versoepeling overwegen of zij naast de online kerkdiensten ook weer kerkgangers toelaten in de kerkdienst.

Fotograaf: Sandra Haverman

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)