Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Routekaart voor kerken geeft richting aan kerkenraden

Sinds 21 maart is de routekaart voor kerken beschikbaar. Deze is recent vastgesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en gedeeld met de aangesloten landelijke kerken. De routekaart is een weloverwogen advies aan de desbetreffende kerkgenootschappen.

Het moderamen is blij dat de routekaart er is. Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “De routekaart geeft houvast bij de beslissingen die een kerkenraad moet nemen en biedt te zijner tijd meer ruimte voor maatwerk. Tevens biedt deze handvatten wanneer we in de komende maanden uit de lockdown komen en terugkeren naar het normale kerkelijke leven.” 

De huidige situatie in Nederland wordt in de routekaart geduid met de term ‘zeer ernstig met verzwaring’. Onder de huidige omstandigheden is het advies volgens de routekaart om de eredienst online uit te zenden. Naast het volop en breed aanbieden van digitale kerkdiensten is het volgens het moderamen verantwoord om kerkdiensten te houden - met inachtneming van alle basisregels - met maximaal 30 personen en maximaal 4 voorzangers. 

Veel kerkenraden kiezen er bewust voor alleen online vieringen te verzorgen. Scriba dr. René de Reuver begrijpt deze keuze: “Dat kan ingegeven zijn vanuit solidariteit met andere sectoren in de samenleving of omdat kerkenraden het risico gewoon te groot vinden. Tegelijkertijd is het ook goed om rekening te houden met het geestelijk welzijn van mensen en is het toelaten van 30 mensen tijdens de kerkdienst in lijn met de praktijk van andere kerkgenootschappen. Het is aan de kerkenraad om deze afweging te maken."

Ook de vieringen in de Stille Week en met Pasen vallen helaas onder de huidige maatregelen. Dat betekent dat men voor avonddiensten in deze periode rekening moet houden met de avondklok. Vanaf 31 maart geldt de avondklok van 22.00 uur tot 4.30 uur.

Zie ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)