Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Studieochtend ‘Zingeving en palliatieve zorg’ in coronatijd

Om de druk op de ziekenhuiszorg na coronatijd blijvend te verlichten, verschuift er meer zorg voor kwetsbare patiënten naar de thuissituatie. Om de samenwerking met de gezondheidszorg thuis te stimuleren, organiseert de Werkgroep Pastoraat en Gezondheid op maandag 4 oktober een studieochtend over zingeving en palliatieve zorg.

‘Uw gemeentelid mevrouw Janssen komt na de derde langdurige ziekenhuis opname weer thuis. Aan de kerkelijk werker vertelt zij: de dokter heeft gezegd: ‘richt u nu maar vooral op de kwaliteit van leven’.

‘Na een korte opname in het ziekenhuis is meneer Klaassen thuisgekomen met palliatieve thuiszorg. U gaat langs om samen met hem en zijn vrouw te praten over de begrafenis. Toevallig komt ook de huisarts langs op haar visite en zij verwacht van u dat u zich wel even terugtrekt in de keuken’.

Deze twee voorbeelden verwoorden iets van de dynamiek in de palliatieve zorg in de thuissituatie. De palliatieve zorg in de thuissituatie gaat steeds belangrijker worden en zal een  deel van de zorg van het ziekenhuis gaan vervangen. In deze zorg spelen medische professionals tot nu toe een centrale rol en is uw rol als predikant wat meer op de achtergrond. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen zichtbaar waarin duidelijk wordt dat de rol van de pastor of geestelijk verzorger waardevol is. Vraag is wat nodig is om deze rol goed te kunnen innemen en daarin op een gelijkwaardige wijze te kunnen samenwerken met arts en verpleegkundige. In ieder geval is hiervoor nodig dat u op de hoogte wordt gesteld van de werkwijze en het taalveld dat door hen gehanteerd wordt’.

Werkwijze en taal

Tijdens deze studieochtend nemen Marjanne Dijk, predikant en geestelijk verzorger bij Isala Zwolle, en dr. Erik Olsman, universitair hoofddocent geestelijke verzorging aan de PThU, de deelnemers mee in de wereld van zingeving en palliatieve zorg. Het doel van deze  studieochtend is gevoeligheid te ontwikkelen voor de werkwijze en taal in de zorg voor gemeenteleden in hun laatste levensfase. Hoe kun je als predikant en kerkelijk werker daarbij aansluiten, zodat je ook gezien wordt als gesprekspartner, betrokken in de zorg voor gezamenlijke patiënt/gemeentelid in de thuissituatie. 

Datum: Maandag 4 oktober: 9.00-13.30 
Locatie: Landelijk Dienstencentrum Utrecht, Joseph Haydnlaan 2 
Kosten deelname: 12,50 euro
Studiepunt: 0,5 voorbereiding en deelname ochtend. De accreditatie met 0,5 nascholingspunten geldt alleen voor deelnemers die ook een literatuurpakket doen en daar een leesverslag/paper over schrijven.
Aanmelden: Aanmelden is verplicht.

U kunt zich hier aanmelden:

Aanmelden studieochtend zingeving en palliatieve zorg

Graag ontvang ik voortaan ook: