Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

10 tips uit Montfoort voor uw tafel van hoop

Een prachtige zomeravond. Bij de kerk ‘De Rank‘ in Montfoort staan de tafels al buiten. Binnen tref ik een gemengde groep ‘oude en nieuwe Montfoorters’. Er klinkt Nederlands, Arabisch en Tigrinya. In het zaaltje hangen slingers. Een bandje zorgt voor een muzikale bijdrage (tip 1). Op een tafel worden zelfgemaakte tomatensoep en salades neergezet (tip 2).

Diaken Marja Hanko staat me al op te wachten: “Welkom bij de 23e editie van ons maandelijkse Hap Snap café! Het is mooi weer en voor de moslims is het de vastenmaand Ramadan, daarom zijn er niet zoveel mensen als anders,” haast ze zich eraan toe te voegen (zie tip 3). “We zijn hiermee begonnen om elkaar als oude en nieuwe Montfoorters beter te leren kennen. Het was een initiatief van Stichting Vredeseducatie, de lokale afdeling van Vluchtelingenwerk, en de Protestantse Gemeente De Rank die al jaren samenwerkten in het plaatselijke Vredesplatform (zie tip 4).

Kinderprogramma

Ik beland aan tafel bij Eefje (16) en Floor (15). Zij draaien sinds een half jaar het kinderprogramma. “Het is zo leuk om met de kids een handshake te doen”, zegt Eefje. “We hebben Syrische en Eritrese kids”, vult Floor aan. “Er komen iedere keer tussen de 10 en 25 kinderen, soms wel 30. Ze voelen zich in de groep ook steeds beter thuis.” (zie tip 5). “De kids kunnen goed Nederlands, dat leren ze ook op school. Kinderen uit verschillende landen kunnen goed met elkaar omgaan. Ze hebben allemaal iets wat ze leuk maakt!” “We doen activiteiten als kleuren in kleurboeken, bal overgooien, tafeltennis, sjoelen. Er zijn activiteiten voor de kinderen van 4-12 jaar en voor de jongeren van 12-16.

Marja: “Voor volwassenen heb ik weleens een spelavond georganiseerd ‘Abraham-Ibrahim’. Een Nederlandse pastor en een moslim-vrouw vertelden over christendom en islam, en vragenderwijs gingen we met elkaar in gesprek aan de hand van gesprekskaartjes. Dat was erg leuk, omdat mensen elkaar zo echt beter leerden kennen!” (zie tip 6).

Een Eritrese familie voelt zich hier duidelijk thuis. Het is hier een veilige plek om de taal te leren en contacten te leggen. Er zijn diverse taalgroepjes (zie tip 7). Een oudere mevrouw van 86 uit de gemeente geeft een jonge Eritrese vrouw taalles. Marja: “Zij ziet haar als haar oma, en voor ons gemeentelid is zij als een kleindochter.”

Hap Snap café

Vinden mensen nu ook de weg naar betaald werk via het Hap Snap café, wil ik weten. Een flink aantal mensen zit nog in hun inburgeringstraject. Ze willen dat halen en eerst goed Nederlands leren. Logisch dat het halen van het inburgeringsexamen enorm belangrijk is. Halen ze het niet, dan moeten ze in het ergste geval hun lening (tot € 10.000) terugbetalen (zie tip 8). Marja: “De samenwerking met de werkgevers hier in Montfoort en omgeving is heel goed. Zo hebben we diverse mensen een stageplek kunnen bezorgen, of zelfs een baan (tip 9). Een jonge Eritrese man vertelt met gepaste trots hoe hij in het naburige IJsselstein een baan heeft gekregen als monteur in een bedrijf dat liften maakt. Een ander vult aan: “Ik kom oorspronkelijk uit Soedan, maar woon alweer een aantal jaren hier. Ze kennen mij hier als de postbezorger. In het bedrijf waar ik werk ben ik lid van de Ondernemingsraad. Mijn collega OR-leden wil ik een keer meenemen naar het Hap Snap café, zodat ze mensen uit andere culturen kunnen ontmoeten. Ik vind dat in mijn bedrijf mensen uit verschillende culturen veel te weinig contact hebben. Ze zitten zelfs in verschillende bedrijfshallen.

Marja: “Het Hap Snap café heeft heel veel levendigheid gebracht in de Montfoortse gemeenschap. We hebben geen buurthuis of openbare bibliotheek hier. Dus deze ontmoetingsplek voorziet echt in een behoefte. Mijn droom is uitgekomen, dat mensen van verschillende geloven en culturen vreedzaam met elkaar samenleven (tip 10).”

Tips voor uw tafel van hoop

  1. Maak het gezellig, kleed de ruimte van uw Tafel van hoop leuk aan. U kunt mensen vragen of een muzikale bijdrage te leveren.
  2. Het hoeft niet veel te kosten! Gasten nemen graag eten mee. De enige kosten van het Hap Snap café was de aanschaf van een warmhoudplaatje….
  3. Volhouden loont. Het kost tijd om goede contacten op te bouwen. Een maandelijkse ontmoeting bouwt regelmaat op. Niet iedereen kan of wil altijd komen. De ene keer zult u met meer mensen zijn dan de andere keer.
  4. Werk samen met andere organisaties ter plaatse.
  5. Denk ook aan een programma voor de kinderen en jongeren. Betrek hier jongeren uit de gemeente hierbij.
  6. Buiten de maaltijd kun je ook activiteiten organiseren om elkaar nog beter te leren kennen. Dit lijkt het beste te gaan als de groep al een paar keer bijeen is geweest.
  7. Mensen willen heel graag Nederlands leren. Behalve tijdens de maaltijd, kunt u dat met hen oefenen door taalgroepjes op te richten of mensen aan elkaar te koppelen als maatjes.
  8. Luister goed naar statushouders ‘welke ballen ze in de lucht moeten houden’. Mensen die nog maar kort een status hebben willen hun inburgeringsexamen halen. Ook zitten ze vaak nog in spanning om familieleden in het land van herkomst of gezinshereniging.
  9. Betrek het lokale bedrijfsleven erbij als u mensen wilt helpen met het zoeken naar een betaalde baan.
  10. Droom en denk na waar je je inspiratie vandaan haalt! Uw enthousiasme en motivatie is uw grootste kracht.

Ook een tafel van hoop organiseren?

Vluchtelingen voelen zich vaak eenzaam, en dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families wil Kerk in Actie de vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Doet u mee? Organiseer een Tafel van Hoop met vluchtelingen uit uw buurt. Meer info www.tafelsvanhoop.nl.