Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vraag naar ambulante predikanten neemt toe

“Binnenkort vertrekt onze predikant naar een nieuwe gemeente, we willen de tijd nemen voor de beroepingsprocedure maar het zou fijn zijn als het pastoraat en een aantal activiteiten door kunnen gaan. Heeft u een ambulant predikant voor ons?”

De vraag naar een predikant voor vervangingswerkzaamheden neemt toe nu steeds meer gemeenten bekend zijn met het fenomeen ambulant predikant. 

Wat is een ambulant predikant? 

Een ambulant predikant is een ervaren predikant die op tijdelijke basis (maximaal 2 jaar) vervangingswerkzaamheden verricht in de gemeente wanneer er sprake is van een vacature, ziekte of zwangerschapsverlof. Het gaat hier om gewone werkzaamheden. Dit in tegenstelling tot een interim-predikant die in een gemeente komt waar er ‘huiswerk’ te doen is: een bezinningsproces zijn op de toekomst van de gemeente of de transitie naar een nieuwe wijze van kerk-zijn, het omgaan met een crisissituatie of het verwerken van rouw of verlies.

Voorjaar 2019 is gestart met de ambulant predikant en al snel is er een pool gecreëerd van ruim 60 ervaren en enthousiaste predikanten. Op dit moment zijn er uit deze pool al 18 predikanten aan het werk in een gemeente. Vijf gemeenten en predikanten verkeren in de kennismakingsfase. 

Hoe wordt een ambulant predikant aangesteld?

Het werkt eenvoudig: de gemeente neemt contact op met de mobiliteitspool en na een intake wordt er gekeken welke ambulant predikant het beste past bij deze gemeente. Natuurlijk speelt afstand een rol, maar ook de aard van de gemeente, en het accent in het werk. Gemeente en ambulant predikant maken kennis met elkaar en vervolgens zorgt de dienstenorganisatie voor de aanstelling en detachering. 

Vacature

Omdat een goede match essentieel is, is de mobiliteitspool gebaat bij een bestand van een groot aantal ambulant predikanten, verspreid door het hele land en gevarieerd wat betreft geestelijke ligging. De mobiliteitspool is daarom op zoek naar nieuwe ambulant predikanten, met name in het midden van het land. Bekijk hier de vacature.

Iets voor u?

Gemeenten zijn erg te spreken over de mogelijkheid om op een snelle en praktische wijze in contact te komen met een predikant voor de tussentijd. Vraagt u zich af of de ambulant predikant ook iets is voor uw gemeente? U kunt contact opnemen met de mobiliteitspool , arbeidsbemiddeling@pkn.nl, voor vrijblijvende informatie.