Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Hervormd Wekerom: “We willen situaties van misbruik vóór zijn”

“Als open over misbruik gesproken wordt, worden de grenzen duidelijker en is het ook minder makkelijk om de grens over te gaan.” In hervormd Wekerom is beleid ontwikkeld voor veilig jeugdwerk.

De afgelopen jaren zijn Caroline Kampert en Lennard Verhoeve betrokken geweest bij het formuleren van beleid op het gebied van veilig jeugdwerk voor de hervormde gemeente Wekerom. Beiden zijn al jaren actief binnen het jeugdwerk in deze gemeente. Caroline kaartte het onderwerp een aantal jaren geleden aan toen ze een minor ‘huiselijk geweld’ volgde. In samenwerking met de CHE is toen een bijeenkomst over dit onderwerp verzorgd. Daarna heeft het even stil gelegen. “Ik was blij toen het weer opgepakt werd. Want de kerk is een professionele organisatie die midden in de maatschappij staat. Het is goed als er gedragsregels zijn. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan onze zorgen. Veilig jeugdwerk is een onderwerp dat bespreekbaar moet zijn.”

Lennard: “Je hoort via de media regelmatig over seksueel misbruik binnen bijvoorbeeld sportclubs, maar ook binnen de kerk. We willen situaties van misbruik vóór zijn. Als er open over gesproken wordt, worden de grenzen duidelijker en is het ook minder makkelijk om de grens over te gaan. Door documenten op te stellen, maak je zichtbaar dat je het serieus neemt. Het beleid dat er nu ligt, geeft ook handvatten op het moment dat het mis gaat.”

Vertrouwenspersonen

Een pastoraal medewerker die vanuit een andere gemeente ervaring had met dit onderwerp heeft de beleidsdocumenten opgesteld. Vervolgens zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Daarna werd een avond georganiseerd voor alle leidinggevenden in de gemeente. Voor de leidinggevenden binnen het jeugdwerk wordt nu een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Zij moeten ook een gedragscode ondertekenen.

Lennard: “We moesten wel goed uitleggen waarom we met veilig jeugdwerk aan de slag wilden. We kregen reacties als: ‘Is dit nou allemaal nodig? We kennen elkaar toch?’ In eerste instantie vond ik het zelf ook lastig. Het voelt alsof je gecontroleerd wordt; je hebt het idee dat de kerkenraad je niet vertrouwt. Deze gevoelens merkte ik bij andere leidinggevenden ook.”

Caroline: “Uiteindelijk zet iedereen zijn handtekening, soms meer omdat het moet dan omdat ze er zelf heel gemotiveerd voor zijn. Maar andere reacties zijn er zeker ook. Sommige leidinggevenden zijn echt blij dat we dit oppakken, omdat ze vanuit hun eigen werk weten dat het een belangrijk onderwerp is.”

Lennard: “We willen met elkaar in gesprek blijven over dit onderwerp. Elk jaar komt het terug op de agenda van alle groepen. Daarnaast zou het ook tijdens een gemeenteavond besproken kunnen worden. En dan niet alleen een presentatie geven, maar ook met elkaar in gesprek gaan, aan de hand van voorbeelden en casussen.”

Tips van Caroline en Lennard

  • Zoek contact met andere gemeenten die ervaring hebben met het ontwikkelen van veilig jeugdwerk.
  • Schakel iemand in die tijd kan steken in het ontwikkelen van documenten en die ervaring heeft met het onderwerp.
  • Veilig jeugdwerk is maatwerk, pas alle documenten aan op de situatie in uw gemeente.
  • Zorg dat de informatie voor vrijwilligers laagdrempelig en eenvoudig is.
  • Pak het gemeentebreed aan, laat iedereen meedoen: van kerkenraad tot kinderclub en van zomerkamp tot zondagsschool. Iedereen is erbij betrokken.
  • Blijf met elkaar in gesprek over dit onderwerp, agendeer het minimaal eenmaal per jaar.

Aan de slag in uw eigen gemeente

Wilt u ook werk maken van veilig jeugdwerk? Ga naar: jop.nl/veiligjeugdwerk.

 

(Dit is een verkorte weergave van een artikel uit Generator, vakblad van de HGJB voor jeugdwerk in de gemeente.

JOP, Jong Protestant, werkt op het terrein van veilig jeugdwerk samen met o.a. de HGJB.)

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)