Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Week van Gebed 2022: bid mee met christenen uit de hele wereld

In de Week van Gebed (16-23 januari) bidden christenen wereldwijd voor eenheid en verbinding. De Protestantse Kerk in Nederland publiceert in deze week dagelijks een nieuw gebed, geschreven door voorgangers en predikanten uit verschillende landen en werelddelen. Bid je mee?

Licht in de duisternis

De Week van Gebed staat dit jaar in het teken van ‘licht in de duisternis’. In de hele wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. Kerk in Actie werkt namens de Protestantse Kerk samen met kerken en partnerorganisaties om mensen in nood wereldwijd hoop en hulp te bieden. Van deze partnerrelaties ontving Kerk in Actie gebeden, die wij in Nederland met hen kunnen meebidden in de wereldwijde gebedsweek. Volgende week vind je ze dagelijks op petrus.protestantsekerk.nl/gebeden

Bidden om wijsheid en kracht

Ds. Wilbert van Saane - door Kerk in Actie uitgezonden naar Beiroet, waar hij lesgeeft aan theologiestudenten van de Near East School of Theology - vraagt ons gebed voor Libanon, nu daar de duisternis zo om zich heen grijpt. Door de zware economische crisis is de situatie er ronduit beroerd. Gezinnen kunnen bijna niet rondkomen, boodschappen zijn onbetaalbaar. “Veel ouders weten niet of ze volgende week nog wel eten op tafel kunnen zetten.”

Ook in landen als Bangladesh, Indonesië en de Golfstaten is de nood hoog. Economische crises, natuurrampen en de gevolgen van de coronapandemie eisen een hoge tol van mensen, die vaak al onder moeilijke omstandigheden leven. Zo vraagt voorganger Babu Ganta uit de Verenigde Arabische Emiraten om ons gebed voor de vele kerken en geloofsgemeenschappen daar. Ze hebben allen te maken met verlies: van geliefden die overleden aan corona, maar ook van leden: arbeidsmigranten die noodgedwongen weer terugkeerden naar hun land omdat ze hun baan verloren. “Heer, geef wijsheid en kracht om met deze grote veranderingen om te gaan,” is zijn gebed. 

Zoeken naar licht

Het materiaal voor de wereldwijde gebedsweek is voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar eenheid vaak ver te zoeken is. Ook in andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking.“ In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is, net als de ster van Bethlehem. Het is onze roeping als christenen om mensen te wijzen op Christus, het Licht van de wereld,” aldus de voorbereiders. 

15 januari: Nationaal Gebed

Aan de vooravond van de Week van Gebed wordt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed gehouden. Scriba ds. René de Reuver: “Vanwege het voortduren van de pandemie, en de spanning en polarisatie die dit teweegbrengt, is besloten opnieuw gezamenlijk voor ons volk en de samenleving te bidden.” In een programma van 20.00 - 21.30 uur spreken voorgangers uit de volle breedte van christelijk Nederland een gebed uit. Persoonlijke verhalen maken duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Tijdens de gebedsmomenten kunnen mensen thuis meedoen: persoonlijk, in groepjes of (afhankelijk van de maatregelen) met de geloofsgemeenschap. 

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)