Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Arbeidsvoorwaarden

Omdat gemeentepredikanten geen werknemer zijn (en dus niet vallen onder het burgerlijke arbeidsrecht en het burgerlijke sociale verzekeringsrecht) en ook geen zelfstandig ondernemer (en dus niet vallen onder het burgerlijke overeenkomstenrecht) heeft de kerk de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de predikanten geheel zelf geregeld. 

  • Alles wat met het ambt te maken heeft (beroepingswerk, inhoud van het dienstwerk, residentieplicht, werken in deeltijd, werken in tijdelijke dienst, losmaking, ontheffing en emeritaat) staat in de ordinanties, die worden vastgesteld door de generale synode.
  • Alles wat met de rechtspositie (traktement, ambtswoning, verzekering van inkomen bij ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom en na overlijden) en de financiering daarvan te maken heeft, staat in de generale regeling rechtspositie predikanten, die wordt vastgesteld door de kleine synode.
  • Alles wat met de concrete arbeidsvoorwaarden te maken heeft (zoals de hoogte van het traktement, de onkostenvergoedingen, de wachtgelden en de verlofrechten) staat in uitvoeringsbepalingen, die worden vastgesteld door het Georganiseerd Overleg Predikanten. In dit overleg onderhandelt de delegatie namens de kerk met de delegatie namens de predikanten. In de eerstgenoemde delegatie zitten leden namens het moderamen van de synode, het bestuur van de dienstenorganisatie en de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. In de laatstgenoemde delegatie worden de leden benoemd door de Bond van Nederlandse Predikanten. 

Alle specifieke informatie over de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de predikanten vind je hier

Lees meer over

Het thema Predikant