Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkgebouwen en begraafplaatsen

Gedetailleerde informatie over het beheer van kerkgebouwen en begraafplaatsen

Hoe kunnen onze kerkgebouwen worden ingezet als instrument voor toekomstgericht kerk-zijn? De nota Speelruimte gezocht stimuleert gemeenten om op een zinvolle manier naar de mogelijkheden van het eigen kerkgebouw te kijken. De gesprekshandreiking geeft handvatten om bouwstenen te formuleren die helpen om de betekenis van het kerkgebouw in te passen in het meerjarenbeleid van de gemeente. 

Kerkgebouwen

Steeds meer krijgen vooral kerkgebouwen maar ook andere gebouwen, een andere functie. Gemeenten worden om verschillende redenen genoodzaakt af te stoten. Als het een monumentaal gebouw betreft, is daarvoor toestemming nodig van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Zie kerkorde ordinantie 11.7.3 Kerkgebouw.

 

Is het geen monumentaal gebouw, ook dan is het verstandig om overleg te plegen met het CCBB en de gevolgen te berekenen in het FRIS meerjarenplan. Andere instanties die informatie kunnen verstrekken over aan- en verkoop van gebouwen, onderhoud en restauratie van gebouwen, zijn de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer in Dordrecht en de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen

Daarnaast is 'Beheer van kerkgebouwen in tijden van krimp' een handige brochure voor kerkrentmeesters en kerkenraadsleden die nadenken over de toekomst van hun kerkgebouw. Het biedt een waaier van mogelijkheden aan om keuzes te maken. 

Begraafplaatsen

Gemeenten of diaconieën die een begraafplaats beheren behoren een apart financieel verslag voor de gemeente/diaconie en de begraafplaats op te maken. Er is gebleken dat de risico’s soms worden onderschat en dat de registratie voor alleen de begraafplaats ontbreekt. Transparantie tussen de financiële situatie van de kerk en de begraafplaats ontbreekt dan. Het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) heeft daarom de Richtlijn administratie en financieel overzicht gemeenten en diaconieën met een begraafplaats vastgesteld. De handleiding tref je hierbij aan. 

Protestantse Kerk