Doorgaan naar hoofdinhoud

Pastoraat

Binnen en buiten de gemeente

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 

Omzien naar elkaar in de naam van Christus

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 

Theologische overwegingen bij dementie

Met als titel Mens tot het einde schreef de werkgroep Pastoraat en Gezondheid een theologische handreiking voor kerkenraden, predikanten en geestelijk verzorgers die in hun werk te maken krijgen met de begeleiding van mensen met dementie, hun naasten en hun zorgverleners. Download de theologische handreiking hier

Onderling pastoraat

Meeleven met elkaar is kostbaar. Meeleven hoort bij het hart van de kerk: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. In de kerk noemen we dat onderling pastoraat. Meeleven is een gave en een opgave van de gemeenteleden. Wat gemeenteleden op dat gebied allemaal doen, wordt echter niet altijd (h)erkend als pastoraat. Deze kleine gids helpt om daar oog voor te hebben en om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Vanuit de gedachte: kijk eens wat er allemaal al gebeurt! Om dat te zien, wijst de gids drie routes om met elkaar de weg van meeleven te gaan.

Meer lezen over 'Onderling pastoraat'? Download de 'Gids voor onderling pastoraat - Over meeleven met elkaar vanuit aandachtige betrokkenheid'

Gemeentepastoraat

In de gemeente vinden we de basis van alle vormen van pastoraat. Ook ouderlingen en pastoraal bezoekmedewerkers vervullen daarin een belangrijke rol.

 

Ter ondersteuning is het volgende beschikbaar:

  • Digitale brochures die focussen op bepaalde vormen van pastoraat, zoals bijv. pastoraat aan rouwenden of rond de doop. 
  • In de ideeënbank staan een aantal suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.
  • In de webwinkel zijn boekjes te vinden met teksten die behulpzaam kunnen zijn in pastorale situaties.
  • Diverse trainingen die u beter toerusten voor uw pastorale taken of uw gemeente helpen bij het ontwikkelen van een visie op het pastoraat in uw gemeente.
  • In het boek 'Ouderling in de praktijk' vertellen 28 ambtsdragers over hun ervaringen in het kerkenwerk. Aan de hand van tien thema's delen ze hun verhalen, over o.a. huisbezoek, vergaderwerk en de samenwerking met andere pastoraal werkers in de kerk. Aan bod komt ook wat energie vraagt of juist geeft en hoe je zelf gevoed wordt. 

Pastoraat in de samenleving

Buiten de gemeente vindt er ‘categoriaal pastoraat’ plaats. In ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen, bij het leger, onder studenten, doven en scheepvaarders werken zo’n vijfhonderd predikanten-geestelijk verzorgers met een bijzondere opdracht namens de Protestantse Kerk. 

Protestantse Kerk