Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Back to basics: waarderende gemeenteontwikkeling

Pijl naar links Alle trainingen

'Back to basics'! Deze oproep wordt gedaan in de beleidsnotitie 'Kerk2025: waar een Woord is, is een weg'. Maar, hoe doet u dat als gemeente? Tijdens de kennismakingsdag ‘Eenvoudig kerk-zijn’ krijgt u handvatten aangereikt om in het beleid van de gemeente ‘terug naar de kern’ te gaan.

Wat levert de kennismakingsdag u op?

 • U krijgt een goede indruk hoe een waarderend actieonderzoek werkt, wat er voor nodig is en hoe het mensen en gemeente in beweging zet
 • De weg is net zo belangrijk als het doel en daarom brengt alleen de kennismakingsdag al: verbroedering, groei in relaties of meer aandacht voor de relatie met God, elkaar en de wereld om hen heen.
 • Deelnemers krijgen een handvat mee naar huis om kerkenraadsleden en gemeenteleden thuis enthousiast te maken.

Inhoud en opzet

In deze training gaat u aan de slag met het maken van beleid aan de hand van Waarderende Gemeenteopbouw: samen onderzoeken waar de schat van de gemeente uit bestaat en daar beleid op maken. Zo bouwt u aan beleid waar iedereen in de gemeente achter staat en dat ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Ervaring van deelnemer: “Je ervaart aan den lijve hoe prikkelende perspectieven ontstaan en hoe die in het hart van de gemeente geschreven raken.”

Trainer

De dienstenorganisatie van Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw gemeente, ring of classis?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen